All posts by kalman

2018 június 23

  img20180619_17034421
Az archív foton egy határhalmot-határkövet láthatunk, amely 1745 m. magasságban állt a Csukás-hegységben a Tigáj-nyergen a csúcs alatt. A felvétel 1956-ban készült, ez a határkő is arobbantás áldozata lett. A felvételen látható szomorú, 20 év alatti  fiatalok vajon mire gondolnak?   Akkor nem tudhatták, hogy ez a történelmi emlék a felrobbantás áldozata lesz. Fizikailag ezt a határkövet elpusztították, de ezen a képeslapon  az emléke örökké megmarad. Úgy legyen. 
 
 
A hétvégi túrát, szombaton 23-án, vagy vasárnap 24-én szervezzük meg. A Szent-Anna tó jönne számításban, reméljük, hogy az időjárás ki fog tartani. A túra kiinduló helysége Sepsibükszád, ahol a közelben lévő Likaskővet,  esetleg még  megkeressük a Fenyős-patak völgyében lévő Aranyliknak nevezett kőfülkét, amelyből a Fenyősarki-forrás tör fel. Az Alsó-Sólyomkő is figyelemre méltó.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
A múltkori túrákkal kapcsolatban.
Mivel állandóan esős volt az időjárás, egy közeli kisebb túrát szerveztünk.
Csókás-Veczer természetvédelmi területet kerestük meg. A kiinduló helység: Erősd. 
Erősd a védett terület központjában van. Nyugat felé a Csókás, kelet felé a Veczer található. Észak felé a Tyikszk-magaslat.
Árapataktól Erősdik aszfaltos út, egy pár km. Erősdtől a Veczert érintve, Vámoshidig szekérút, jó nagy sáros gödrökkel van teli. Minket a Csókás érdekelt ahol a millió éves csigákat figyeltük meg a lősz-falban. A Csókás csúcsán hajdanában vár állott, a vár sáncai még láthatók. A várat Erősd lakossága rombolta le a vár köveit építésre használta fel.   Négy éve az ittjártunkkor megfigyeltük a fészkelő a gyurgyalagok, most egyet-se láttunk.   A Veczer-tetőn figyelemre érdemes a most tömegesen  ellepő árvalányhaj, márciusban  a hérics virágzik.
A Csókás:
 
 
A Veczer: 

2018 június 16

Az archív foton a Fejedelemasszony iker szikláját láthatjuk a Raró-hegységben. 
Innét már nincs messze a Tizenkét Apostol sziklái a Kelemen-havasokban. 
  
 
Az állandó esőzések miatt, nem szerveztünk semmiféle túrát. Június 16-án, szombaton a túra irányát pénteken határozzuk el az időjárás figyelembe vételével. 
Többször voltunk a Retyezáon.  Sok szép virág fotót készítettünk, többek között turbán liliomot is.
Ezekből a Retyezáton készült virág fotókból közlünk egy pár felvételt, főleg turbán liliomokról készült fotókat.    

2018 június 8

Az archív foton a Kakastaréj érdekes szikláját láthatjuk a Nagybánya közelében lévő       
                                                         Gutin-hegységben. 
 
 
 
A június 4-ére meghirdetett turbán liliom túrát a közbejött esőzés miatt elhalasztottuk  június 8-ára. Tulajdonképpen pénteken akartunk menni a gyerek napon, de mivel szabadnapra nyilvánították az egy vagonból álló 8 órási vonat nem közlekedett Alsórákosra.   Hogy ne üljünk otthon, a  szombatra  meghirdetett  vihar, meg eső ellenére egy közeli túrát szerveztünk Rozsnyóra és a  rozsnyói várat látogattuk meg.
További részletekre a negyedikére közölt közlemény érvényes.      
 
A múltkori rozsnyói vártúrával kapcsolatban.
Miután megérkeztünk a vár város felé néző oldalára, ahova 8 lejt kifizetve felvonóval értünk el,   látható volt, hogy a Királykő felett már gyülekeztek a fekete felhők. Úgy határoztunk, hogy innét a szorosban megyünk le.
A Nap melegen, szépen sütött. A vár titkos ajtaja mellett haladtunk el. Annak idején Orbán Balázs ezen a titkos ajtón lépet be a várba. Egy rövid idézet Orbán Balázs írásából:
Előbb leírja, hogy a várhoz két úton lehet feljutni, egy szekérúton és a városból a hegyoldalon felvezető ösvényen. “Türelmetlenségünk, hogy az érdekes romokat mihamarább láthassuk, az ösvényt választaták velünk, s ez félóra alatt a fellegvár délnyugati szögletének magas falai alá vezetett, hol kisded ajtó, a vár egykori titkos bejárata, tünt fel előttünk, ámde az most is zárva volt… az ajtónál lecsüngő kötelet fölfedezvén azt megrángattuk, az által eszközölt kolompolásra a mostani várnagy, egy öreg földész aki a kapu feletti védtoronyban lakik, kipillantván Wasisdas-án békés szándékaink megértése után megrántá a kapu reteszéhez leszolgáló kötelet, mire a vaspánttal ellátott ódon kapu feltárult, s mi egy rozzant létraszerű lépcsőzeten a kapu védtornyába, onnan belsővár udvarára értünk.” (Megjegyezzük, hogy az ötvenes években még működött a titkos kapu rendszer, a szászok a véd-toronyba a valóságnak megfelelő kis múzeumot rendeztek be és  őrizték a várat).
A kapu nekünk nem nyílt ki, a Wasisdás már régen a múlté. A kis várudvarba, ahonnét a titkos ajtó volt látható, egy kapun jöttünk be, majd egy másik kapun bujtunk ki, megkerülve a várat egy megnyitott főbejáraton 12 lej lefizetése ellenére léptünk be a vár udvarára.  A vár udvarán tulajdonképpen egy bazár, olyan zsibvásár működik.A patkószegtő elkezdve a szalma kalapig minden van.  Egyszer érdemes elmenni, mi másodszor voltunk, úgy 2 évre rá. Mivel gyerek nap volt, nagy volt a gyerek nyüzsgés. A nagy vihar délután üdvözölt minket. Szaladott mindenki ahogy tudott. Az 1 órát tartó vihart egy védett kapualjban vészeltük át. Majd lementünk a szorosban ahol egy autós zsúfoltság – bolondéria volt.
A vártúrán készült néhány fotó:

2018 június 4

Az archív fotón a Szent Erzsébet dóm látható, Kassán. 
 
 
 
Június 4.-én, hétfőn, a most virágzó  turbán liliom csodálatos virágait keressük meg, Alsórákos környékén. Reméljük, hogy az időjárás nem fordul esősre, igaz, hogy az esőre már  nagy szükség lenne.
Túravezető Piszár Károly.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
 A múltkori túrával kapcsolatban.
Az Úz-völgyi túrát,  szerda helyett szombaton szerveztük meg. A túra fő célja a 2015 március 21 épült  Boldogasszonya-kápolna volt.
Erdély-ország egyik gyöngyszeme az Úz-völgye és ez a kápolna.
Nem olyan könnyű bejutni az Úz-völgyében, mivel a völgy bejáratát egy magas hegy zárja el. Rövid, meredek szerpentineken lehet feljutni a majdnem 1100 m. magas Rugát-tető  nyeregben, ahonnét azonnal, enyhén  ereszkedni kezd az út Csinód felé, amit kb. 4 km. után érünk el, elég jó minőségű kövezett úton. Első célunk a kápolna megtekintése volt. Úgy határoztunk, hogy hazafelé menet állunk meg a Rugát-tetőn és akkor megkeressük a Csonka-keresztet is. 
Csinód, 1000 m. magason fekvő szórvány település. A kápolna 1 km. távolságra van a csinodi fatemplomtól, egy meredek virágos rét felső részében.
A kápolna alkotója a Sepsiszéki Nagy Balázs fogadott, nagy szeretettel.
Nagy Balázst, 2014-ben villámcsapásos baleset érte. Az eszméletét vesztett beteg ágyából felépült, amit Szűz Mária csodatevésének tulajdonított. Megálmodta azt a elhatározását, hogy   köszönetképpen ökumenikus,  Boldogasszony-kápolnát épít az Úz-völgyében. A kápolna felépítését sokan támogatták. A Boldogasszony-kápolna elkészült. 
A kápolna nyolc szögletű, kör alakú. Minden sarokban egy ágas fenyőfa oszlop áll, közöttük a falak szintén félméteres  fenyőfa rönkökből, kötő anyaggal van felépítve. A bejárati ajtóval szemben a szűzanyát áldott állapotban, mosolygó arccal láthassuk.  Két ablaka van. Egy érdekes tükröződés következtében a Szűzanya megjelenik… csodálatos látvány. Említésre méltó a harang láb is. A tetején a református gömb, alatta a kis harang, szép csodálatos alkotás.
Elbúcsúztunk Nagy Balázstól és a Rugát-tetőn álltunk meg. A Csonka-keresztet hamar megtaláltuk, amit 1938-ban állítatott Fodor Dávid. A kereszten lévő felírat nehezen olvasható.
A kereszt felirata:
Dicsértessék a Jézus Krisztust.
Te nem segítettél jöttünkben, segíts és áldj meg visszatérésünkben. 
Ámen.
Állíttatta Istennek dicsőségére, embereknek tiszteletére
Csekefalvi Fodor Dávid 1938. 
A kereszttől a piros sáv jelzésen kimásztunk a Csécsed-csúcsra 1193 m. A csúcson minden felé hegyeket lehetett látni. Innen tovább az Óriás-tetőre vezet a jelzés. A kereszttől  Dél irányban a jelzés a Nemerére, Járos-tetőn lévő elágazásnál a kék jelzésen a Nyerges-tetőre lehet eljutni.
A kápolnával és a Rugát-tető és a Csécsed csúccsal kapcsolatos képek:

2018 május 23 – 26

Elöljáróban tudatjuk, hogy Brummer Klára (a BTE egyik alelnöke) édesanyja 87 éves korában elhunyt. A Brassói turista Egyesület közösségének a nevében őszinte részvételünket fejezzük ki  Klárinak és a gyászoló családnak. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. 
 
 Az archív fotókon a Rila-hegységben, (Bulgária) készült képeket láthatunk. A csúcs jelző táblát, Musala csúcs, 2925 m.  és csúcs alatt egy befagyott tavat, augusztusban. 
 
 
Áprilisban az Őr-hegyre kellett volna kiránduljunk, de az álladó esőzés miatt a túra elmaradt. Akkor azt határoztuk, hogy a túrát az Őr-hegyre akkor szervezzük újra, amikor virágzik a vadrózsa. 
Május 19-én, pénteken az Őr-hegyre kirándultunk, a vadrózsák már virágzásban pompáztak. Volt amin gyönyörködjünk, gyönyörködtünk is, hiszen minden felé vadrózsák lengették ágait a nagy szélben. Volt ott, rózsaszínű, piros és fehér színű. Az Olt töltésén haladtunk, Vámos-hídjától kiindulva, mindenütt a rózsákkal szegélyezett úton, majd egy szekér úton mentünk ki a hegyre, ahol hajdanában egy megfigyelő emelvény állt, körben a földben ásott rögzítők még megvannak. A  Barabás csúcson a kereszt már nincs meg, viszont a lövész árkok megvannak, itt ütközet volt. Egy rózsákkal szegélyezett úton jöttünk le az Olt partjára.
A nagy szél hatására érdekes felhő alakzatok jelentek meg az égen, ezt is élveztük.    
 A valóságos virágos kertről készült képek:  

2018 május 23

Elöljáróban, a volt magyar szakos tanárunkról dr. Szikszay Jenőről  elékezünk meg.
Dr. Szikszay Jenő 1921 október 19-én született, 56 éves korában hunyt el 1977 április 11-én. Foglalkozása, magyar szakos tanár, irodalom történész. Az Áprily Lajos Főgimnázium magyar tanára volt. Az akkori kommunista rendszer rósz szemmel nézte, magyar tanársága miatt. Semmi rosszat nem követett el, csupán a kötelességeit tejesítette mint magyar tanár, ez fájt az akkori rendszernek, többször beidézte a titkos rendőrség. Megfélemlítették, üldözték, titokzatosan hunyt el, amiben az ellenségei keze benne volt.
Nála a magyar órák azzal kezdődött, hogy a diákokkal egy népdalt énekeltetett el. A legkedveltebb éneke: “Rámás csizmát visel a babám”….  Aki megtanult 10 Petőfi Sándor verset az kapott egy tízest. Mint irodalmi történész sokszor figyelmeztetett arra, hogy nem minden van úgy, ahogy a könyv írja. A szülök feljelentették.  Mint osztályfőnök 1976-ban tartotta az utolsó érettségi találkozót  Brassóban május 23-án, az Áprily Lajos Főgimnáziumban. Ez volt az utolsó találkozója a diákokkal. Senkit nem bántott. Jó indulatú, kedves tanár volt, nagyon szerettük. A postaréti temetőben alussza örök álmát a két fia mellett,  nyugalma legyen csendes, emléke áldott.  
 
Sipos Lajos magyar szakos tanár dr. Szikszay Jenő tanítványa volt az  Áprily Lajos Főgimnáziumban.  A most már nyugdíjas  Sipos Lajos kb. 2010-ben, kezdeményezte, hogy az iskolában állítsanak ki egy Szikszay emléket. Felvette a kapcsolatot az 1960-ban végzett növendékekkel  és elkészítették az emlék táblát, Oprisról és Szikszay-ról.  Az iskola akkori igazgatósága megtagadta az emléktábla kihelyezését az iskolában. Sok huzavona, meg szóválás után, csak 2013-ban engedélyezte az igazgatóság tábla kihelyezését az iskolában a főbejárati ajtó  mögött a falon. Ciprian magyarul is jól beszélő katolikus pap szentelte fől az emléktáblát. 
BTE támogatta Sipos Lajost mint az egyesület kultú-felelősét, és a túra hirdetés keretén, hirdette az avatási ünnepélyt, mivel a Brassói Lapok-ban  nem jelent meg ez a ünnepély. A BTE hirdetésére gyűltek össze egy páran.
Elgondolkoztató az a tény, hogy az iskola igazgatósága és tanári kara részéről senki-se jelent meg az avatási ünnepélyen ? De mégis volt egy becsületes személy, aki megadta a tiszteletet a sokat szenvedő tanárnak és részt vett az ünnepélyen, ez nem volt más mint az iskola gondnoka.   
Az avatáson készült képek.
 
Május 23-án, szerdán, a Csíki-havasokban az Úz-völgyében az Úz-folyó felső folyása mentén  egy szórvány települést látogatunk meg  a szép nevű Csinodot.  2015 március 24-én avatták fel a Boldogasszony-kápolnát, abban az időpontban, amikor a Csíksomlyói Madonna 500-adik évét ünnepelte. A búcsúra nem megyünk, itt fogunk róla megemlékezni
Az időjárás előrejelzése szerint, minden napra esős időt jósolnak, lehet, hogy halasztás lesz.
Túravezető Brummer Klára
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.    
A múltkori nárcisz túrával kapcsolatba, Sárkány környékén.
 
Dumbrava Vadului. 
Tudott dolog, hogy a nárcisz úgy a ritka cserefa erdőkben, mint tisztásokon is megtalálható. A Vád település közelében 395 hektáron  honos a nárcisz. Szigorúan védett növény. Ott ahol tömegesen nyílik be van kerítve, nem látogatható ! Azok a helyek, amelyeket meghagytak a turistáknak, csak szórványosan   található a nárcisz. Képzeljük el, ha naponta százával jönnek a turisták, akik mindet letaposnak, akkor mi marad utánuk ? A turistáinknak a gyenge nárcisz látvány csalódást okozott, de azért szép volt a vidék. Eső nem esett, csak kullancsok hulltak ránk.
Ha nárcisz nem nagyon volt ,viszont a tömegesen virágzó akácfák gyönyörű látványt mutattak.
Délután ellátogattunk  Alsó és Felsővenicére a közeli Gürbova hegy alá, érdekes módon egy sétáló fácánt láttunk. Megjártuk “Velencét”, ahol borvizes fürdő működik.
Képek:

2018 május 16

Anyák napja alkalmából az édesanyákat üdvözöljük!
 
Május 10-én a madarak és a fák napjáról emlékezünk meg. 
 
A múltkori túrákkal kapcsolatban.
 
 
A Bodzafordulói-hegység, Várnica.
Nagypatak. Turisztikai szempontból figyelemre méltó a központjában lévő ortodox templom. 1793-ban épült. Műemlék templom. Belsejét ikonok díszítik. A toronyban egy értékes kisharang van. Lakatos Mihály harangöntő mester öntötte, 1763-ban. 
A falu utolsó házait elhagyva, elénkbe tárul egy “több ezer láb magas czukorsüveg-alakú hegy tornyosodik fel”, ahogy Orbán Balázs látta és írta le. A térségben több ilyen alakú hegy-magaslatok vannak. Ez a szemben levő hegy a Macskás, tőle jobbra  a Várbérc, vagyis a Várnica. A két hegy közötti mély szurdokvölgyben folyik a Bagoly patak-csermely, amely a mély  völgyben látványos kis zuhatagokat épített ki. A falu nevét viselő pataktól balra a Szereda tető magasodik fel. A patakban kénes forrás fakad, feljebb van a Várnica forrás, továbbá az Aranyos kút…
Várbérc tetején valamikor vár állott. A vár sáncait és a vár kútjára emlékeztető mélységet mi is megtaláltuk. A Várbérc alatt a déli oldalon, falutól kb. egy félórai járatra találjuk a Várnica nevű különleges alakú sziklacsoportot, és azt a sziklát, amit Ablaksziklának neveznek. A sziklák között egy ablak szerű mélyedés van, innét a név, de fő érdekessége a szikláknak  az, hogy több egymásra- mellé  “dobált” torz emberi arcokat lehet felismerni. Úgy a várról, mint az ablak szerű szikláról érdekes legenda van: az ablak tulajdonképpen egy ajtó, ami egy titkos bejárat, mögötte rengeteg felhalmozott kincs van.  Ez az ajtó hét esztendőre egyszer nyílik meg. Ha figyelmesen szemléljük az ablakról, vagy ajtóról készült képet, feltűnik, hogy a szemközti szikla, elválik a körülötte levő sziklától, mind ha nyitható lenne.  Orbán Balázs részletesen leírja úgy a vár mint az ablak szikla legendáját.
Ott-jártunkkor az erdő bejáratától, sárga háromszög jelzéssel láttuk el az utat a sziklákig. Az út felső része nagyon meredek, csúszós, veszélyes. Balra a csermely mély szakadéka,  könnyen belehet esni, óvatosan járkáljunk!  A szikláktól tovább a csúcsig enyhébb az emelkedő, tovább a szakadék mellett halad. Az úton tovább mehetünk Szacsvára. Miután elértük a vad rezerváció kerítését a kerítés mellett  jobbra térve kell fojtassuk az utat.  Egy szekér-utat érünk el, amelyből az első elágazásnál a balra térő lefelé haladó meredek úton érünk Szacsvára. 
Fényképek:
Réty-Nyír. 
Várnicáról hazafelé a Rétyi-Nyír gyönyörű égeresében mentünk. Csodálatos, virággal díszített hosszúkás patak szerű állóvizet találtunk. Sokszor jártunk a nyírben, bebarangoltuk minden irányban, de ezt a virág csodát még nem láttuk.  A vízben az apró virágok ezrei gyönyörű látványt mutattak. De inkább beszéljenek a fényképek.
Fényképek:

2018 május 9

Az archív fotókon a Csalhó sziklaszálait láthassuk.
 
 
 Május 9-én, újraszervezzük a nárcisz rezervációban szervezett túrát.  A túra változtatásra azért volt szükség, mert értesültünk, hogy a nárcisz később virágzik. A túra változtatás keretén a Várnicán és a Rétyi-nyírben  voltunk. (Ezekről a túrákról a jövőhéten teszünk említést)  Még egy sétatúrát szerveztünk a Salamon sziklái térségében.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
A múltkori túrával kapcsolatban.
 
 A Sípoly-völgye.
Föld-napjára szervezett  flekken  sütést nem a tervezett Kőba-völgyében mentünk, mivel a társaság azt kifogásolta, hogy erre ott nincs lehetőség, ezért a Sípoly-völgyében a sütésre kiépített helységet, ahol asztalok, padok, kiépített tűzhely van, kerestük meg a vízesés közelében. A Sípoly-völgye minden hónapban más arcképet mutat. Főleg a patak mentén figyelhető ez meg.
A Sípoly-völgyében készült felvételek, főleg a patak mentén:
 
A Salamon sziklák.
Ha a Salamon szikláit keressük meg, különös látnivalónk nem lesz, bár a sziklák látványa is szép látványt mutatnak, viszont ha közelebbről szemléljük a szikla falakat, sok érdekességeket láthatunk. A sziklákkal körülvett tisztáson, mindjárt két barlangot láthatunk, viszont a szikla falakban is rejtőzködnek barlang nyílások, de távolabb is nyílik egy érdekes barlang. Ahova meredek ösvény vezet. Az említett két barlangot, sajnos a turisták vécének használják.
Fotók: 

2018 április 25 – 30

Az archív fotókon a Páring-hegység gerincét és a közelében levő Vörös-tavat láthatjuk. 
 
 
 
 
Április 25-én, szerdán a Föld-napjára emlékezve flekkent sütünk a Kőba-völgyében.  
Április 30-án, vasárnap Almás-mezőn  keresztül az ország legnagyobb nárcisz rezervációját keressük meg Sárkány község közelében.  Almás-mező szórvány települést hazafelé menet látogassuk meg.
A kirándulás részleteit szerdán beszéljük meg.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
A múltkori túrákkal kapcsolatban.
 
 
 
 
Az Üvöltő-vízesés.
Brassóból borús-ködös időben indultunk el, esős- rossz időre számítottunk,viszont Poiana Tapului napos, jó idővel várt ránk. A vonatról leszállva, mindjárt a Bucsecs- hegység sziklás  vonulatát láttuk,  felhőkkel körülvéve. A kék pont jelzésen indultunk el. Egy díszes kakas a tyúkjaival felfigyelt ránk, majd egy kék szemű jó termetű kutya üdvözölt nagy csaholással. Végre beértünk a gyönyörű erdőben, ahol egy fekete varjú károgott, miközben a reggeliét féltette tőlünk.
Egy órai könnyű hegymászás után értünk a vízeséshez. Fenséges látvány, a vízesés nagy dübörgéssel zuhant alá, nagy hideg léghuzatot zúdítva le. Mindent beborított a vízpára.
Visszafelé nem mentünk Zamora felé, hanem egy jó kerülővel a 4 km.-re  levő Busteni-ba mentünk.
Az út folyamán a Bucsecs-hegység sziklás hegyvonulatát szemléltük, fényképeztük.
Fotó galéria I.
 
 
dscf9001  
 
Marosvásárhely.
A Brassói Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából mentünk Marosvásárhelyre, kedvezményes áron. 
Az út első megállója Héjjasfalva, Petőfi Sándor emlékművénél volt. A szép beszédben kifejtették, hogy ahol állunk nem-más mint a hősöknek a temetője.
Fehéregyháza. Szintén a hősöknek állított emlék obeliszket és a múzeumot tekintettük meg. Itt is szép bemutató beszéd hangzott el.
Marosvásárhely. Első megálló a TELEKI-BOLYAI KÖNYVTÁR. A részletes elhangzó beszéd után, Bolyai Farkas bemutató termét látogattuk meg. Tovább az egykori városháza mellett levő KULTÚRPALOTÁT, a tükör termeket néztük meg. A három emeletes gyönyörű épületben emlékezetes magyarázatot hallhattunk.
Ebédre a Marosvásárhelyi Máltai Szeretet Szolgálat hívott meg, székelyesen főzött töltött káposztára.
Ebéd után a főtéri Romai Katolikus templomot, utána a Református Vártemplomot látogattuk meg.
Köszönjük, úgy a brassói, mint a marosvásárhelyi Máltai Szeretett Szolgálatnak azt, hogy  kitűnő rendezvényein részt vehettünk. 
Fotó galéria II.

2018 április 19 és 21

Az archív fotókon a Halászbástyát és a lengyel-szlovák határ gerincét láthassuk a Magas Tátrában. Ez a látványos gerinc kedvelt célpontjuk a tátrai turistáknak.  
 
 
Még egy elhalasztott túránk van az Őrhegyre. Ezt a túrát akkor szervezzük újra, amikor  tömegesen  virágzik a vadrózsa.
Április 19.-én, csütörtökön, ha nem romlik el az idő az Üvöltő-vízeséshez kirándulunk. Többször jártunk már ott, főleg Busteni felől közelítettük meg. A mostani kiinduló helység: Poiana Tapului.    Ha lesz időnk, akkor a Zamora felé is elmegyünk a Báj-hegységben.
21-én, szombaton honismereti túrát szervezünk. A túra keretén a székely fővárosban megyünk, Marosvásárhelyre. A város nevezetes látnivalóit keressük meg.
Túravezetők: Szotyory Mária és Brummer Klára
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
 
 
A múltkori túrával kapcsolatban.
 Az előző túránkon a  Királykő északi oldalán, most a déli oldalánál kirándultunk.  
A Pestera, ami barlangot jelent.  Ez egy gyönyörű szórvány település a Királykő déli oldalán. Tulajdonképpen a Királykő és a Bucsecs-hegység közötti medencében, felföldön jártunk, amin a szerpentinek sorozatából épült alpesi út halad keresztül, ami nem más mint a  Király-hágó (Drumul Carului). Aki ezt az utat végigjárja, élményekben gazdag emlékekkel térhet haza.
Alsómoécsről indultunk, kb. 6km. a 160 m. hosszú Denevér-barlangig. A barlang közel van az úthoz. Érdekessége, hogy két barlang van, közel egymáshoz. A baloldali kb. 15 m. hosszú.  Pestera szórvány településhez aszfaltozott út vezet Alsómoécsről, de a Botorog kútjától is egy elég meredek   kövezett út vezet fől egészen a Magura  templomig.  Az előbb ismertetett út a szebbik, a második erdős hegyoldalon halad fölfelé. A két út közötti út, csak terepjáróval járható.  A Folea háznál éri el a az előbbi utat.
Miután felértünk a tetőre, a Királykő hosszú gerince tárult a szemünk  elé, hátranézve a Bucsecs-hegység gerincét szemlélhettük. Jobbra a Magura- hegy ablakos gerince volt látható, egy kissé még jobbra nézve Alsómoécs házait látszottak a völgybe, a homályban vesző messze háttérben a Keresztényhavas volt látható. Jobbra messze, Sernye.  Szembe, a Királykő napsütötte gerince. Egy kissé balra a gerincen, a  Királykő legmagasabb csúcsát, 2238 m.  Pásztor csúcsot láthassuk, fel-lehet ismerni az alatta levő kis Grind tisztásról. Történelmi helyen jártunk. A Pásztor csúcson keresztül húzódott az ezer éves határ, amely a Száraz-tisztást érintve Senye felé ereszkedett le, a Sas-keresztnél érte el a Király-hágót. Erre a tényre bizonyíték: Sernye közelében megtalálható egy teljesen ép határhalom. 
A fotó galériában, a térség tájait láthassuk, és a tavasszal virágzó fákat.