All posts by kalman

2021 március 10

A március hónap első túráját  Ildikó napján szervezzük 10-én. A tavaszt köszöntő túra keretén, hóvirág és tavaszi virágokat fogunk fényképezni a Spirlea völgyében. További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.

 
 
 
A múlthéten a Kőba-völgyében kirándultunk.
A  hónap hétvégi, utolsó napjaira rósz-időt jósoltak. Ez részben be is következett, viszont vasárnap a reggeli borús idő ellenére, napsütéses, meleg időben volt részünk. Nem ijedtünk meg a reggeli, borús, ködös időtől. Jóljártunk. Tudott dolog, hogy a Kőba-völgyében két úton vezet.  Kőba-balága és a Kőba-jobbága. Mi a baloldali úton, a Pozsár sziklája alatt mentünk fel az erdei úton. Az út végén tovább lehet menni, nyaktörő erdőn keresztül a jelzett útig, amely a Kőba sziklái alatt elhaladva a Nagykőhavasra vezet. A csörgedező patak mellett mentünk, amelyben a hegy oldaláról kisebb csermelyek torkoltak bele. Az enyhén emelkedő völgyben, az ébredező kora tavaszi virágokra figyeltünk.
A jobboldali ágat már többször bejártuk. Az erdei út végén út elágazás van: balfelé, a gerincen a Medvekapun keresztül a Jégbarlanghoz lehet feljutni. Előre tovább menve, a patakot követve, szintén a barlanghoz lehet feljutni. Jobbfelé a Sziklasorhoz érhetünk.
A hajdani BTE Kőba-völgyén keresztül sí utat épített ki. Ez az út ma is létezik, kék sáv jelzéssel ellátva.
Az 1940-ben a Székely Géza szerkesztésében  megjelent  “BRASSÓI TURISTA”  júniusi számában  Dr. TAKÁTS JÓZSEF,  a “Kőba” című leírásából idézünk:
“A Nagykőhavast járó turistáink népes seregéből sokan hallották már emlegetni a Kőbát-t, kőbanyakát, Kőbapatakát, de elég kevesen vannak, akik be is járták a Nagykőhavasnak ezt a legnehezebben járható, de legszebb és legérdekesebb részét….
A Kőba völgyében leérve utunk két felé ágazik. Az egyik a Kőba félelmetesen égnek meredő sziklafala tövében halad, – járhatatlanul sűrű erdőben – mint sí út a Bolnok felé, a másik mint rendes nagykőhavasi turista út, állandóan a Kőba patak völgyében vezet le a Malomdombokig. Ez az út szépsége és turista érdekesség tekintetében, páratlan. A Kőba-patak egyes helyeken eltűnik a föld alá, majd kedves csörögéssel újra felszínre tör, közben az út két oldalán szeszélyes alakú sziklatömbök, barlangok tarkítják a panorámát, úgy hogy a turista állandóan változó természeti szépségekben gyönyörködhetik.”
Fotó galéria: 

2021 február 28 

Február 28-án, a hónap utolsó napján, tél búcsúztató és hóvirág köszöntő túra keretén a Kőba-völgyében kirándulunk.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 

 
A múltkori túra keretén, Predeál – Clabucet hegység.
Ahogy már említettük az elhalasztott túrát 24 én, szerdán szerveztük meg.
Reggel Predeál, télies idő. Nem csoda, hiszen az ország legmagasabban fekvő városa, 1100 m. Nagy ködben értünk fel a libegővel a Clabucet hegyre. 1456 m.  Télen drágább a jegy, 30 lej Egy negyed óra múlva a köd elvonult, kisütőt a Nap és kellemes meleg idő vette kezdetét. Gyönyörű kilátás bontakozott ki a Bucsecs-hegység felé. Tulajdonképpen azért jöttük, mert a behavazott Bucsecs-hegységet akartuk látni. Persze a környéken más havasok is tündököltek. Megjegyezzük azt, hogy Királykő mindig látható, bárhol legyünk.
Járvány ide, vírus oda, hétköznap, rengeteg turista. A sí pályákat elárasztották a síelők, de szépszámmal jöttek fel sétáló turisták is. Sok kiskorú. A vendégfogadók teraszai a turistákkal tömve. Cirkáltak a rendőr autók, de senkibe-sem kötöttek belé.
De, térjünk vissza, hogy tulajdonképpen mit láttunk. Szemben velünk a Malom-csúcsok hegyes sziklái. Balra a Costila csúcs, amelyen a TV tornya látható, továbbá a Caraiman csúcs a keresztel. Jobbra a Bucsoiu. 
Ha a Malom-csúcs-tol a gerincet követjük felfelé, a hegy tetején, halványan az Omu-csúcsot  láthatjuk. Ami nem más, mint az 1000 éves hajdani határ, ami pontosan Predeál felé húzódott. Innét nem mesze van egy határkő, ami bizonyíték. Ellenkező irányban, a látható Királykő felé tartott a határ.
Predeálon a vasúti állomáson egy látványos ortodox templomot láttunk. A sok vagonból álló nemzetközi vonat, tömve volt turistákkal.
Fotó galéria:

2021 február 24 

A február 17-ére tervezett túrát a hideg, borús időjárás miatt nem szerveztük meg, február 24-ére halasztottuk el. Közmegegyezés alapján a Predeál környéki hegyek közül válasszuk ki a túra irányát.
További részletek ás bejelentkezés az ismert telefonszámon. 

Továbbá a hajdani Brassói Turista Egyesület turista titkárára Székely Gézára emlékezünk.  Brassóban született, magyar világban 120 éve, 1901 február 21.-én. Nemcsak az a érdeme, hogy elsőként írta le magyar nyelven a Nagykőhavast.   Ha átböngésszük a honlapunkon: a “Hajdani BTE története 1927” című közleményt, a IV-ik rész utolsó fejezetében, családja részletesen méltassa élete nagyszabású, sok oldalú tevékenységeit. Érdemes elolvasni.
Az erdélyi magyar turista történelemben, még egy hozzá hasonló személyről nem tudunk.
120 év után is, nyugalma legyen csendes és áldott, a jó érzelmű magyarok emlékét szívükben zárták.

2021 február 17

Elöljáróban  Orbán Balázsra, a Székelyföld és a Barcaság kutatójára és leírójára emlékezünk, születésének 192-ik évfordulója alkalmából. 1829 február 2. 

Részletes leírást Orbán Balázzsal kapcsolatban honlapunkon találunk.   
 
A hétvégére nagy hideget jósolnak a meteorológusok, ha ez tényleg bekövetkezik, akkor a túrát 17-ére, szerdára halasszuk. A túra irányát a javaslatok alapján jelöljük ki.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
A múltheti túrával kapcsolatban. 
Pestera. (Barlang, szórvány  település). A nagy kiterjedésű felföldi medencében. 
Kellemes meleg időben indultunk el Alsómoécsről. Többször jártunk már ezen az útvonalon. Egy jó-pár evvel ezelőtt a buszmegállótól kezdődően a piros keresztel jelzett utat, ami már egyáltalán nem látszott, újra festettük. Ennek a jelzésfestésnek nyomát sehol sem találtuk. Egyszerűen a jelzést eltüntették. Aki autóbusszal jön ide és miután leszállt a buszról, vakarhassa a fejét, hogy merre induljon. Kérdezősködés.
A buszmegállótól le kell ereszkedni a  Sbarcioarei -völgyében, ahonnét  két út vezet föl a településre a Templom-hegyen keresztül, egy  aszfaltozott, és egy szekérút. Az elágazástól  tovább menve a völgybe  a Ribizli-völgy bejáratánál egy kis barlang rejtőzködik. Tovább menve a völgyben az Ördög-sziklához érünk fel.
Mi a völgyből az  aszfaltozott  út  közelében  az egy-egy helyen látszó piros kereszt jelzést követve mentünk fel. A nagyfeszültségű villanyvezeték alatt.   A Barlang település határát elérve, jobb oldalt egy csúcs szerű magaslatra kapaszkodtunk fel. Innét gyönyörű kör-panorámában gyönyörködhettünk. Innét nem is mentünk tovább.  A Denevér-barlangot már többször bejártuk.
  E nagy kiterjedésű medence központjában található a Pestera település, ahonnét a következő kör-panorámát láthassuk:
 Észak felé, előtérben, Toánches  –  Folea-ház – Magura. Háttáeben a napfényben ragyogó, Királykő, behavazott  hosszú gerince tündökölt.
Dél felé, előtérben, a Törcsvári-hágó gerince,  amit Királyhágónak is neveznek, mögötte a Bucsecs-hegység sűrűn behavazott gerince volt látható a Strungától kezdődően.
Nyugat felé, Sernye, háttérben az 1000 éves határhegység vonulata.
Kelet felé, Moécs település, háttérben, homályosan a Barcaság hegyei voltak láthatók.
Délutánra egy kissé beborult.
Fotó galéria, észak – dél felé, továbbá  kelet és nyugat felé:

2021 február 6 – 8

A következő túrát február 6-án szombaton, vagy hétfőn szervezzük, ha nem esik az eső.

További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
 
 
A Cenk-tetőn felállított  “Árpád-szobor” fej-részének a kiszabadítására emlékezünk. 1999 december 4. Több-mint húsz éve történt meg, ami Gordon Veronika restaurátornak köszönhető. Az Evangélikus Egyház fogadta be.
A fejrész kiszabadítása 2002-ben történt meg, és az evangélikus templom udvarán lévő épületben állították ki. Ugyancsak a templom udvarán felépített, látványos emlékhelyen, egy talapazatra állították véglegesen, és avatták fel 2017 október 15-én.
Az elhangzott ünnepi beszéden, sok méltatás elhangzott, viszont annak a nevét kinek jóvoltából létrejöhetett ez az ünnepély meg-se említették.
Fotó galéria:
Az Árpád-szoborral kapcsolatos részletes leírást honlapunkon olvashatunk. 
Árpád-szobor címen. 
 
A múlt héten a Sipoly-völgyében sétálgattunk, csúszkáltunk a jeges úton.
A hargitai sí-túra sem maradt el.
A fotó galériában a Sipoly-völgyét és a Hargitát láthatjuk.
     

2021 január 28

img_6800

A következő héten csütörtökön kirándulunk, Károly napján. A BTE törvényes alelnökét, Piszár Károlyt  köszöntjük névnapja alkalmából.

Kedves Károly, ISTEN ÉLTESSEN NÉVNAPD ALKALMÁBÓL, hogy még sokáig lehessél az egyesület alelnöke és túra vezetője.
A túrával kapcsolatban: További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
 
 
 
A múltheti túrával kapcsolatban. Chisatoare vízesések, 900 m. magaságban. 
Brassóból indultunk, mínusz 7 Celziusz fok. Nagy köd, az útszéli fákon szép, látványos  zuzmók díszelegtek. Rozsnyót elérve a zuzmók eltűntek a fákról, nagy meglepetés volt az, hogy  napsütéses meleg időben  folytattuk tovább utunkat. A vízesésnél is szokatlanul  meleg idő volt.
A vízesések két helyen díszelegnek, közvetlenül a modernizált út mentén, a Gradistei szoros bejáratától kb. 1 km-re, 900 m. magaságban a Turcu patak mentén (Cheia szoros). 
Ez a szokatlan formájú vízesések sorozata egy ritka természeti látványosság. Két vízesés van, kb. 150 m. re egymástól. A kimagasló két hegyoldalból több forrás tőr elő, amely vízesés formájában folyik le. Ezek a vízesések sorozata nyáron is látványosak, amiről meggyőződhetünk a közölt képen. Télen viszont, csodálatosak.
Visszafelé.  A  8 km. -es utat gyalog tettük meg a gyönyörű szorosban. Miután kiértünk a szorosból, az út  mindkét oldalán, látványos dombok  alatt a panziók, fogadók sora volt látható. Egy látványos román templom közelében is elhaladtunk.  Az úton a bukaresti és a Bukarest kőrnyéki autók közlekedtek egymást érve, felfelé és lefelé.
Fotó galéria: 

2021 január 23 

A múlthéten a nagy hideg ellenére, egy kis létszámú társaság, síelők, a Hargitára kirándultak, síelni és sétálni.
Vasárnap reggel mínusz 23 C fokot mértek a Hargitán. 
A hét végére, enyhülést van kilátásban. Ezt kihasználva a Cheia szorosban kirándulunk. A szoros felső részében a látványos, lefagyott források sorozatát tekintjük meg. A tavaly ugyanebben az  időben voltunk a szorosban.  A kevés havazás és a fagymentes időjárás miatt, csak részben volt befagyva a források sorozata. Ehhez hasonló látvány a Hétlétrák bejáratánál és Marosfőn találunk. A fotó galériában láthatunk egy pár felvételt.        
Túravezető: Brummer Klára.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
Fotó galéria:

2021 január 16 – 23 

 
Beköszöntött az igazi tél. Mivel a hétvégére nagy hideget jósolnak a meteorológusok, a túra irányát pénteken határozzuk el, vagy elhalasszuk a jövőhétre. 
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
 
A múltheti, Újév köszöntő túrával kapcsolatban. Salamonkő környékén.
A túrát, péntekre időzítettük azért, hogy elkerüljük a szombati zsúfoltságot. Kellemes időben, gyenge havazás, ami különlegessé tette a túrát. A Salamonkőnél kb. 5 centi hó várt ránk, a gyenge havazás egész nap tartott. A havazás miatt nem mentünk fel a sziklákhoz, az egyik fedett asztalnál telepedtünk le és az Újévet  pezsgő koccintással köszöntöttük. A havazás ellenére elég sok kirándulóval találkoztunk. A havazásnak főleg a gyerekek örvendtek.
Fotó galéria:

2021 január 8

A karácsonyi túrát és a  Óesztendő túrát  megtudtuk szervezni, viszont az Újévi köszöntött az esős időjárás miatt, január 8. halasztottuk el, péntekre. Salamonkő.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
 
Január 7. a Victoria Sport Club ENCIÁN megalakulásának a 90. évfordulójára emlékezünk. Alapítója: Tomcsányi Béla. 1931 január 7. 
Részletes közleményt, fényképeket  a BTE honlapján találunk.
A múltheti karácsonyi túrával kapcsolatban. A Fenyős-csúcs 1071 m. alatt. 
Ha a karácsonyt ünnepeljük, akkor nem fedhetjük el Erzsébet magyar királynét, SISI, aki karácsonykor  született, 1837 december 24. Münchenben, 184 éve. 
Erdély szerte állítottak neki emlékeket. A legszebb emlék szobrát Halmágyon láthassuk. Az emlékművet, hajdanában,   Halmágy központjában állították fel. Mivel attól féltek, hogy megrongálják, át költöztették a templom udvarába, a temetőben.  Egy szép emlék obeliszket találunk az Ojtozi-szorosban, amelyen SISI feliratot látható, sok puskalövés nyomai társaságában. A fotó galériában láthassuk.
Visszatérve a karácsonyi túrához. Szép, hómentes, derült tavaszi, meleg időben volt részünk.    
 Mindenfelé szép kilátás a környező hegyekre, domborzatra. Első dolgunk az volt, hogy egy nem túl magas fenyőfát karácsonyi diszben öltöztessünk. Mivel a környék hómentes volt, a karácsonyfánk nagyon szomorúan mutatkozott, ezért nem közölünk róla képet. A tavaly a behavazott karácsonyfánk viszont sokkal szebben látványt mutatott.
Fotó galéria:

2020 december 29, 2021 január 5

A Brassói Turista Egyesület közössége:
KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJÉVET KIVÁN !
2020 december 29. Karácsonyi túra, és Óesztendő búcsúsztató a Hétforrásnál.
2021 január 5.         Újév köszöntő. Salamonkő. 
 
 
A múltheti túrával kapcsolatban. Malom-árok.
Közkívánatra, nem a Csipkés-völgyön kirándultunk, hanem a vele párhuzamosan haladó Malom-völgyön. A két völgy között kb. 1 km. a távolság. A Csipkés-völgy ilyenkor nagyon sáros, viszont a Malom-völgyön az út köves a Kénes-forrásig, tovább nagy sár. A két völgyet jól belehet látni.
Türköstől, két turista jelzéssel van ellátva az út.  Kék sáv és sárga háromszög. Mindkét jelzés levezett a Garcsin-völgyében, a sorompó közelében.  A kék sáv jelzés a patakon átkelve, a Százforintos bércen keresztül a Csuklyon-csúcsra 1275 m. vezet. Ezen az úton jártak a hajdani Encián turistái az általuk épített kis kunyhóban. A kunyhót többször feltörték, felgyújtották, betonozott alapja még látható.
A sárga háromszög jelzés a Garcsin-völgyet követve, majd a völgyet elhagyva, meredek hegyoldalon  a Puskás-tetőre ér ki. 1620 m. 
Mi a Kénes-forrás közelében lévő panzió teraszán ebédeltünk meg. A környező hegyeket mindenfelé köd koronázta. Szép kilátás nyílik a teraszról a környező hegy-gerincekre, Puskás-tetőre, ahova erdei út vezet a panziótól.
Fotó galéria: