2018 március 15 – 17 vagy 18

A nemzeti ünnep napján, március 15-én Kökösre megyünk. A székely szabadságharc hőséről Gábor Áron tüzér őrnagyról  emlékezünk meg. 1814 november 27-én született Bereckben. Elhunyt 1849 július 2-án a második kökösi csatában, 34 évesen. 204 éve.
Az ágyúöntésről vált híressé. Sepsiszentgyörgy egyik épületének a  falán levő táblán  ez olvasható:
EBBEN AZ ÉPÜLETBEN SZÉKELT HÁROMSZÉK HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYA.
ITT HANGZOTTAK EL 1848 NOV. 23-ÁN
GÁBOR ÁRON 
EMLÉKEZETES SZAVAI  “LESZ ÁGYÚ !”
Gábor Áron első két ágyúját, vasból a bodvai vashámorban öntötte, miután az osztrákok feldúlták a vashámort az ágyúöntést Kézdivásárhelyen folytatták. Kb 60 ágyút öntöttek.
Az első kökösi csata. 1849 június 23. Gábor Áron elsüti első ágyúját. 
Gál Sándor ezredes, egy maroknyi székellyel, ezerötszáz gyalogos, négyszáz fős lovasság és hat ágyú. Ezzel az erővel ment, hogy a kökösi hídnál megütközzön a tizenkétszer nagyobb orosz- osztrák egyesített sereggel. Győznek, vagy meghalnak.
A második kökösi csata. 1849 július 2. A tüzérséget Gábor Áron őrnagy vezényelte. 
A cél az előnyomuló egyesített orosz-osztrák csapat visszaverése. Az elkeseredett harc, mely nagy veszteségek árán a fegyverek győzelmével végződött. Az ütközetben sikerült az ellenséget visszaverni, az ütközet sok áldozattal járt, az áldozatok között volt Gábor Áron tüzér őrnagy és több főtiszt.  Gábor Áront ágyúgolyó találta el, szándékosan lőtek rá.   
A harmadik kökösi csata. 1849 július 20. A vég.  Gábor Áron ágyúit az osztrákok elkobozták. Egy ágyút sikerült megmenteni, úgy-hogy elásták. Ezt az ágyút láthassuk a Sepsiszentgyörgyön a Nemzeti Múzeumban. 
 
  
Újabb turistatársunk hunyt   el, Vass László, a mi Lacink. 
A Brassói Turista Egyesület közösségének a nevében, őszinte részvételünket fejezzük ki  a gyászoló családnak. Utolsó útjára elkísértük, sírját megkoszorúztuk. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. 
Laci, szeptember 8-án töltötte volna be a 80-adik életévét. Természet szerető ember volt, amit a szíve elégedetlensége miatt, csak korlátozva tudott eleget tenni.
Az 1991-ben alakult Erdélyi Kárpát Egyesületben az elsők között iratkozott be, 1994 január elején. Miután megalakult a Brassói Turista Egyesület, oda is az elsők között iratkozott be. Szerény, tisztesség megadó jó barátnak  ismertük meg. Az egyesületet adományokkal támogatta.
Igazi, jó magyar érzelmű ember volt, erre bizonyíték az, hogy a belvárosi lakását különböző magyar vonatkozású képek díszítették, mint például az Árpád-szobor képe.  
 
 
 
A nőnapi mulatsággal kapcsolatba. 
Bukarest úti Református Egyház rendezői most is kitettek magukért. A csekély belépőért példaképes nőnapi mulatságot szerveztek. Ízlésesen, szépen megterített asztalokkal várták a vendégeket. Az asztalokat, gyertya, virág és szép teríték díszítette. Minden hölgy kapott egy szál szegfűt és üdvözletet. A jó ebédhez, jó zene társult, szép örökzöld slágerek szólaltak meg.
Mindenki jól szórakozott.  Köszönjük. 

2018 március 10

Az év folyamán, kirándulást fogunk szervezni az elöljáróban közölt vízeséshez.
Március 8. A Nemzetközi Nőnap alkalmából, üdvözöljük az egyesület hölgy tagjait. 
Részt veszünk a Református Egyház keretén szervezendő nőnapi ünnepélyen március 8-án. 
Miután felköszöntjük a hölgyeket, megbeszéljük a hétvégi kirándulást. Az időjárás jelentés a hétvégére meleg, jó időt jósolnak. Úgy legyen.  
 
 
 
A múltheti túrával kapcsolatban.
A váratlan, tavaszi hideg időjárás, emlékeztetett arra, hogy a tavaly a Sipoly-völgyben a patakon  látványos jég  alakzatokat lehetett látni. Félretettünk minden túra lehetőséget és a Sipoply-völgyében kirándultunk. Enyhe-borús idő volt, a bejósolt napsütés, csak délután következett be.
Csalódtunk, mert nem láttuk azt, amit a tavaly. Most  nem jég, hanem csipkés hó képződményeket láttunk. Ezek is szépek voltak, szép látványokban volt részünk.
A fotó galériában egy pár felvételt láthatunk, ami nem más, mint a tavaszi tél művészete.

2018 március 4

Értesültünk, hogy Béla Ernő turista társunk, aki már régóta betegeskedett, a múlthéten a jó Isten megváltotta a szenvedéseitől és magához szólította.
Béla Ernő elhunyta alkalmából a Brassói turista Egyesület közössége részvételét fejezi ki  feleségének, Marikának, valamint a gyászoló  családnak. Nyugalma legyen csendes és békességes. 
Ernő nem volt beiratkozva a brassói turista egyesületekben, de ez nem jelenti azt, hogy nem szerette a természetet, igen szerette, hiszen mindig részt vett valamelyik turista egyesület túráján. Csendes, tiszteletmegadó, jó indulatú, nemcsak túratárs, hanem jó barát is volt. Olyan ember volt, aki a légynek sem ártott, ezért sokan vehettek volna tőle példát.
     
 
 
A múlthétvégén Zsigmond Jutka szakszerűen elkészítette a farsangi fánkot. Köszönjük. 
Ha a jövőhét végérre, úgy szombatra, vagy vasárnapra a beharangozott hideg időjárás egy kissé felmelegszik, akkor megszervezzük a Denevér-barlang túrát.  
 
Emlékezzünk Arany János költőre. Születésének a 101-ik évfordulójára.
1817 március 2.-án született Nagyszalontán. Nagyszalontán  a Csonka toronyban emlékmúzeum van berendezve, érdemes megtekinteni. 
2017. Arany János évnek volt nyilvánítva, születésének a 200-ik évfordulójának az alkalmából.  

2018 február 25 – március 4

Mivel még mindig tombol a vírusos influenza-nátha, túrát legközelebb március 3-án, vagy március 4-én szervezünk a Pesterára. Ez a elnevezés, valahogy nem hangzik jól magyarul.  Ez az elnevezés az itt található Denevér-barlangtól származik. Akkor magyar fordításban Barlang településnek kellene nevezni. Ha megfelelő lesz az időjárás, akkor nem az annyiszor bejárt foleai-úton  megyünk fel, hanem a Templom-hegyet átszelő úton. Mivelhogy a térségben van még egy szép barlang, ahol még nem jártunk, ez az út is szóba jöhet,  ez a   Bürcsoárá-barlang,          magyarosan, a hasonnevű völgyben.
Ha a társaság egy kissé felgyógyul a náthából,   akkor megkésve a hét végén , kb. vasárnap 25-én,  megsüssük a farsangi fánkot.  Főszakács: Zsigmond Jutka. 
A fotó galériában egy pár képet közlünk az előbbi többszöri  kirándulásainkról. A “Pestera”

2018 február 18 – 25

Betegség miatt a túrák és a farsangi fánk sütés egyelőre elhalasztódnak. 
 
 
Megemlékezések.
Orbán Balázs, születésének a 169-ik évfordulójára, 1629 február 3,  emlékezünk. 
Székely Géza, születésének a 117-ik évfordulójára, 1901 február 21, emlékezünk. 
 
 
 
Orbán Balázs. Lapozzuk fel a Székely Géza szerkesztésében megjelent BRASSÓI TURISTA 1940-ben megjelent számát.  Magyari László hat oldalas  írását olvashassuk  Orbán Balázsról.  Ebből az emlékműből közlünk egy pár idézetet, mivel mi ennél szebb méltatást nem tudunk közölni.
Orbán Balázs emlékezete. 
Írta és a BTE közgyűlésén felolvasta Magyari László.
“Amikor Orbán Balázsról emlékezem, úgy érzem, hogy ő örök útitársként szegődött hozzánk, a székelyföldi magyar turistakultúra szerény munkásaihoz… Nemcsak útitársunk, hanem vezetőnk is, akinek irányítása mellett megismerjük Erdély délkeleti szögletének minden csodáját.
Brassói Turista Egyesület (1927) már egyizben kifejezte hódolatát emléke előtt, amikor a homorodalmási  barlangot feltárójáról nevezte el, s emléktáblával jelölte meg azt a helyet, ahonnan háromnegyed évszázaddal ezelőtt barlangkutató útjára elindult…
Orbán Balázs 1829-ben született Udvarhely megyében, Lengyelfalván, katolikus, székely nemesi családból…
Családjának alig egy évszázados bárói címét sem viseli… Őseinek unitárius hitéhez is azért tért vissza, mert úgy érezte, hogy ennek a vallásnak a tanításai sokkal közelebb állanak felvilágosult gondolkozású, haladó szellemű egyéniségéhez…
Orbán Balázs egész életének az a szereret adta meg tartalmát, mely őt szülőföldjéhez, s ahhoz a székely néphez fűzte, amelyből ő is származott. Szűkebb családja nem volt, de övé volt az egész székely nép…
A kiegyezést megelőző években bejárta az egész Székelyföldet  és a Barcaságot s kutatásainak eredményét egy hat kötetű műben hozta nyilvánosságra, amely ezt az egyszerű címet viseli ”  A Székelyföld leírása…”
Faluról-falura, öt év alatt több mint ötszáz községet járt be… Nem mehetett el templomok és várromok előtt anélkül, hogy tüzetesen vizsgálat alá ne vette volna eredetüket és történelmüket…”
                                                                    ***
Szálljunk le a nekünk  annyira kedves Nagykőhavas fenyőerdő koszorúzta bérceiről s a Garcsin patak rohanó habjai mellől tekintsünk fel az Írottkő és a gerinc szikláinak jellegzetes vonalaira, haladjunk végig a szűk Tömösi völgyön, élvezzük a szorost környező három óriásnak: a Bucsecsnek, Nagykőhavasnak és a Keresztényhavasnak lenyügöző látványát, vagy menjünk fel csak a Cenkre : Orbán Balázs mindenütt velünk van.
Látogassunk el a Barcaságnak bármely zugába, a rozsnyói, a feketehalmi és a krizbai várromokhoz, Törcsvárra, a csángó falvakba, a régi székely települések nyomaihoz, taposott ösvényen haladunk, Orbán Balázs előttünk járt ott. “
       
Garcsin-völgyéről Orbán Balázs a következő képen emlékszik meg:
” A Garcsin keblébe siető számos kristály csermelyek, melyek közül fölemlítem a völgy alsó részén a jobb partilag beszakadó Rence vizét, Giró völgy vizét, és a baloldalon Detrepatakát, Mozsárpatakát…
A szép nevű Andirbércz s maga a Tót Pál is eltörpül, háttérben szorul a Nagy-kőhavas mellett… A Garcsinra néző keleti oldala minden előhegyek nélkül függélyesen tornyosodik fel, mint egy megkövesült isteni gondolat. S ne döbbenne-e meg a parányi ember, a ki ezen 6000 láb magas sziklafalnak lábainál állva, tekintetével alig mer fölemelkedni azon roppant csompókig (sziklaszálak), melyekbe gyakran belebotlanak az ég felhői is.”
            
                                         
Székely Géza. 1901 február 21-én született Brassóban. 1940-ben Csíkszeredában költözött. Ugyanebben az évben megnősült és feleséségül vette Péter Teréziát. Három gyermekük született: Enikő, Tünde és Csaba. Hat unokája és hét dédunokája van. Gyermekeivel sokat kirándult, elkísérték őt adatgyűjtő útjain a Csíki falvakban, ahol adatokat gyűjtött a “Csiki útikönyv” megszerkesztéséhez. Vámszer Géza régi jó barátja volt, aki meghonosította Csíkszeredában a turisztikát és a sí-sport tevékenységet.
Székely Géza életéről és tevékenységeiről részletes lírást a 2012-ben megjelent Nagykőhavas második kiadáséban találunk.
Brassói tevékenysége is gazdag. A Brassói Állami Főreáliskolában érettségizett, majd a Brassó Lapok nyomdájában dolgozott, mint nyomdász. 1932-től, 1934-ig újságíró a lapnál. 1936-tól, a lap felelős szerkesztője lett.  Az 1927-ben alakult Brassói Turista Egyesület turista titkára volt. Társszerkesztő volt az Erdélyi Turista negyedévi lapnál három éven keresztül.
1936-ban jelent meg egyik legszebb műve a NAGYKŐHAVAS LEÍRÁSA. Orbán Balázs is irt részleteket a Nagykőhavasról, de részletes leírás könyv formában az övé volt első. Román nyelven is jelentek meg leírások a havasról: 1968-ban, A Calauza turistului POSTOVARUL-PIATRA MÁRE, 1975-BEN, Muntii Nostri PIATRA MARE, 2000-ben, a Muntii Carpati Piatra Máre, 2004-ben ERDÉLY HEGYEI sorozatban újból magyar nyelven jelenik meg a  NAGYKŐ-HAVAS, Kovács Kendi Lehel tollából.
1939-ben Székely Géza szerkesztésében megjelenik a BRASSÓI  TURISTA.      

2018 február 11 – 18

Február 11-én, vasárnap. A nagy havazás miatt, az Őrhegyre  szervezett túrát szervezzük  újra. Reméljük, hogy nem jön semmi közbe.
Február 18-án, szintén vasárnap. A Pestera, vagy ahogy még nevezik  Barlang, vagy  Templom-hegyre kirándulunk.  A túra kiinduló helysége, Alsómoécs. A túra részletes eldöntését, vagy esetleg a túra változtatását, pénteken döntjük el
további részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
Koratavaszi virágok:
 
 
A múltkori túrával kapcsolatba, a Báj-hegységre elhalasztott túrát szerveztük meg.
Egy napsütötte napot akartunk kifogni, ami részben bejött, de mivel nagy felmelegedés is közbe jött, elrontotta azt, amit tulajdonképpen  látni szeretünk volna.  A Bucsecs-hegységen a hó nagy része elolvadt, a hegy alatti erdőkről a hó és a zuzmók leolvadtak, kár. Azért szép látványban volt részünk. A felmelegedés következtében a Zamora felé vezető út jeges-síkos úttá változott. Egy darabig felmentünk rajta, lefelé jövet gyűlt meg a bajunk. Ameddig elakartunk érni feltudtunk menni. A Prahova  gyönyörű völgyében, a Báj-hegységről szemléltük a szemben levő Bucsecs-hegység égbe nyúló szikla csúcsait. A Kárájmán és a Kostila, kivéve a Zsepi  csúcsait vonuló felhők ékesítették. Jól belehetett látni a Zsepi völgyét, a felvonó le volt állítva, mert fent szélvihar tombolt. A Bucsecs-hegység tulajdonképpen egy volt határ hegy, az ezeréves határ felhágott a hegység legmagasabb csúcsára a La Omra (Ember csúcs) és ereszkedett le a Nagy Sztrunga felé, végig a hegygerinc csúcsait érintve. Ezen a gerincen még megvan egy határ állvány bizonyítva a történelem valóságát. Az Ember csúcs innét nem látszott, a Kárájmán csúcs takarja, ennek a csúcsnak egyik peremén látható volt a híres bucsecsi kereszt. A kereszten villany kivilágítás van, ami az esti sötétben menyei látványt mutat.
Orbán Balázs a következőket írja: “A La-om tetején három bizarr alaku sziklaszár van; egyik emberhez, másik óriás fazékhoz, harmadik leforditott roppant papucshoz hasonlit.” Az Ember csúcsról két legenda  ismeretes, amit megtudhatunk Orbán Balázs részletes leírásából.

2018 február 2 vagy 4

A január 19-ére és 27-ére szervezett túrák tovább halasztódnak, egyrészt a nagy havazás miatt, másrészt a tagok farsangi mulatságon vettek részt. 
Legközelebb február 2-án, vagy 4-én szervezünk túrát. 
További részleteket az ismert telefonszámon tudhatjuk meg.  
Korábbi felvételek. A Nagykőhavas környéke. 

 
 Január 31. Ezen a napon egy kedves volt túratársunkra emlékezünk, Szentner Józsefre  születésének a 104-ik évfordulójára. 1914 január 31. 
Szentner József, akit mindenki úgy nevezett, a mi Szepi bácsink.  Tisztelet megadó, jó indulatú  ember volt. Sokan vehetnének róla példát.  A sízés szerelmese. Főleg a Keresztény-havas sí pályáin szeretett síelni. Mivel a síelés mellett a természetet is nagyon szerette, nyáron a hegyeket járta. Brassóban az 1991-ben alakult EKE, Erdélyi Kárpát Egyesületbe,  1995 április 22-én iratkozott be. Nagy lelkesedéssel vett részt a túrákon, és sokszor vezette a túrákat. Az egyesület igazi támogatója volt, barátságos, kedves volt mindenkihez.   Miután  Jezsek Kálmán EKE elnök elhunyt, Szotyory Gy. lett az EKE elnöke. A legközelebbi EKE közgyűlésen Szotyory Gy. tiszteletbeli elnöknek javasolta Szentner Józsefet, a közgyűlés elfogadta, megszavazta. Továbbá az elnök bejelentette,hogy lemond az EKE elnöki tisztségéről, mivel a kirándulásokon állandó vitatkozások voltak,  Soós Gábort javasolta EKE elnöknek. A közgyűlés megszavazta Soós Gábort a brassói EKE elnökének. A négyfalusi EKE ebben a peridusban jelentette be, hogy a Nagylőhavason turista házat akar építeni. Kérték, hogy akik tehetik segítsenek.   A brassói EKE megkezdi a munka túrákat, amely főleg építkezési kellékek felhordásából állt. Szepi bácsi idős kora ellenére kivette a részét a munka túrákon,  fáradságot nem ismerve a hátán hordta fel a deszkákat, cementet stb.  Sok turisták messziről szemlélték a tevékenységeket, de segítség nem volt részükről. 
2005-ben Soós Gábor váratlanul lemondott a brassóiEKE elnökségről. Senki nem akarta vállalni a brassói EKE elnökségét. Szotyory Gy. belátta, hogy baj van, az EKE megmentése  érdekében, hogy ne záródjon be, másodszor is  elvállalta  a brassói EKE elnökségét.  A rossz viszonyok viszont tovább folytatottak. 
Nyugodj békében Szepi bácsi, amíg mi élünk, emlékedet a szívünkbe zárjuk.    

2019 január 19, 27

Január 19-én, pénteken az Őrhegyre szervezünk túrát. Abból kifolyólag szerveztük a túrát péntekre, mert a meteorológusok szombattól kezdődően napokon keresztül rósz időjárást jósolnak.
Az Őrhegyről, könnyen átmehetünk a Barabás csúcsra is. Ezeken a hegy-csúcsokon nagy harcok folytak. A térségben ma is látható lövész-árkok tanúskodnak.
Vámoshídtól indulunk. Ha közben nagy hó esik, vagy az idő esősre fordul a túrát elhalasszuk.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
 
Január 27-én, vasárnap fotó túrát szervezünk a Báj-hegységnek arra a magaslataira, ahonnét jó rálátás van a Bucsecs hegység sziklás csúcsira. A Bucsecs hegység égbenyúló ilyenkor havas csucsait fogjuk fényképezni. Ahhoz, hogy jó fényképeket tudjunk készíteni, feltétlenül szükséges az, hogy napsütéses idő legyen. Ha ez nem jön be, akkor a túrát elhalasszuk egy olyan napra ami nekünk megfelel. A hóval borított Bucsecs egy gyönyörű látvány, ezt akarjuk megörökíteni.
A további részleteket az Őrhegyen beszéljük meg.
 
Túra jelentést, legközelebb január 30-án töltünk fel a honlapra.
 
 
 
A január 12-én szervezet Encián emléktúrával kapcsolatban.
 Reggel borús, ködös, esős időre ébredtünk, de az enyhe idő arra biztatott, hogy az Encián emlékére induljunk a túrára. Nem sokan vállalkoztak a túrára, de aki mer az nyer.
Szemerkélő esőben indultunk el. Mire kiértünk Szentpéterre, az esőnek nyoma sem volt. Jóformán ki-se értünk a gerincre, kezdett kisütni a Nap. Kellemes, egy kissé ködös, napsütéses időben jártuk be a Lempes-hegy ösvényeit. A Kárpátkanyar hegyei felé vastag köd-felhőket lehetett látni. A hegyek valóságos köd-felhőkben burkolóztak, ami gyönyörű látványt mutatott, volt mit fényképezni. Mindenfelé a hegyoldalak szárazak, hónak nyoma sincs januárban, viszont örömünkre egy viruló virágot  találtunk, olyan képet mutatott, mintha nem is januárban volnánk. Nem ismertünk rá, de a virág határozó zsázsának nevezi.
Élményes, szép Encián túrában volt részünk. 
40 felvételt készítettünk, ezekből láthatunk egy párat.    

2018 január 12

Az 1931 január 7-én,  87 éve alakult  Victoria Sport Club  “ENCIÁN” egyesületre emlékezünk, amely keretén Encián emléktúrát szervezünk a Lempes-várhegyre, vagy a Kőba-völgyében.  
Alapítója Tomcsányi Béla, tiszteletbeli elnöke: Hild János, leánya tanárnő Mária aki két éve hunyt el. Nagy szeretettel méltatta a Brassói Turista Egyesületet.  
Ne felejtsük el, január 12-án, pénteken  Encián emléktúra.   
További részletek és bejelentkezés a 0368/418 901 telefonszámon.
2017 december 27. Karácsonyi túra és Óesztendő búcsúztató. 
Salamon-kő. Salamon király sziklái. Ebbe a szép  szurdok völgyben kirándultunk és búcsúztunk az Óesztendőtől.  Bármerre nézel, minden felé szikla csúcsok magasodnak az ég felé. Nemcsak az a két barlang található, amely mindjárt az utunkba kerül, több barlang is van sziklák rengetegében, magason a sziklák birodalmában. Egy csörgedező patak szeli át a szurdokot,a Köszörű-patak, ahol egy zenélő vízesés-szerű zuhatagot képez. Az egyik barlang nyílásnál, Salamon király “szellemeire” lettünk figyelmesek. Ha figyelmesen nézelődünk, megláthassuk  “Salamon király szikláját a lovával”.
Fotó galéria, Salamon király sziklái.  
2017 december 31. SZILVESZTER. 
Szilveszteri mulatságon vetünk részt a Bukarest-úti Református Egyház szervezése keretén.
Barátságos, tisztelet megadó társasággal szilvesztereztünk. Az egyház szervezői, most is igyekeztek, hogy a résztvevők jól érezzék magukat és megelégedetten üljenek a szépen megterített és díszített asztalokhoz, ahonnét a gyümölccsel megrakott kosárkák kínáltatták magukat.
Már hagyománnyá vált, hogy 24 órakor a SZÉKELY SZILVESZTER keretén a SZÉKELY HIMNUSZT elénekelésével köszöntöttük az ÚJÉVET,  1 órakor a magyarországi testvéreinkre emlékezve a  MAGYAR HIMNUSZ énekelése töltötte ki a templomot.  A tiszteletes úr, mindkét alkalommal szép prédikációval-beszéddel méltatta a két szilveszteri ünnepélyt. 
A kiváló jó magyar zene, amely keretén örökzöld slágerek is megszólaltak nagyon jól szórakoztunk. Köszönjük.
 
2018 január 5. ÚJ ÉV köszöntő.  Január 3-áról halasztottuk el az esős időjárás miatt.
Az ÚJ ÉV köszöntött a Sipoly-völgyében szerveztük meg. 
Szép napsütéses napon indultunk el, jeges-havas időben.  Úgy 12 óra felé egy kissé beborult,  az idő felmelegedett a kis hó elolvadt. Elkészítettük a flekkent, majd pezsgő koccintással KÖSZÖNTÖTTÜK AZ ÚJ ÉVET!  Nem szívesen nézünk vissza az Ó-évre, mert az év folyamán sok kellemetlenségben volt részünk.
Az elmúlt 6 évben a Brassói Turista Egyesület  BTE, egy kellemetlen  korszakon ment keresztül. Állandó feljelentések érték. A cél az egyesület szétverése, megszüntetése  volt.  Ezek a rósz indulatú   feljelentések mind elbuktak, a törvényszék megsemmisítette a feljelentéseket. Ennek a sorozatos  butaságoknak az lett a vége, hogy a nem kívánatos tagok kizáródtak az egyesületből.    
2018-tól kezdődően az egyesület megújulva, a feljelentőktől megtisztulva néz az elkövetkező évek elé. Az egyesületben kevesen maradtunk, de akik maradtak és az újonnan beiratkozott tagok, tisztelet megadó, jó indulatú személyek. 
Éljen a megújult  Brassói Turista Egyesület !                          
Fotó galéria a Sipoly-völgyében. 

2017 december 27, 2018 január 3

Emlékezzünk Erzsébet királynő, SISI születésének 180-ik évfordulójára.
1837 december 24. Erzsébet királynőt, nemcsak Magyarországon szerették, hanem Erdély szerte is. Erdély szerte találkozunk SISI emlékekkel. Parkokat neveztek el róla, ami mai napig tanúskodik, gesztenye fákat ültettek emlékére, a gyimesi völgyhídnál  is volt emléke, az alagútnál még  találunk róla emléket, ha jól megkeressük. A helyiek sok érdekes dolgot mondtak el az emlékekről.    Erdélyi városokban, falvakban SISI  szobrokat mai napig is találunk. A fenti képen ábrázolt SISI emlékműt az Ojtozi-szorosban bejáratánál láthassuk. Emléktábla is volt alatta, de azt már rég leverték.
SISI, szerette a természetet, igazi természetjáró volt, amit híres kis versikéje igazol:
“Ha valaha az életben bánatos leszel, mindig menj
ki egy közeli erdőben és minden fában, minden
bokorban, minden növényben és állatban érezni 
fogod Isten jóságát és mindenhatóságát” 
                                                                       SISI
2017 december 27. Szerdán, János napján (Sereg Jánosra emlékezve)  szervezzük a karácsonyi túrát a Salamonkőre. Nem lesz éppen olyan egyszerű túra, az                          Ó-ESZTENDŐTŐL búcsúzunk.  AZ elmúlt esztendőben, sok jó túrában volt részünk. Valami durranni fog? de mi? Bevándorlok? Nem!  A pezsgő, további magyarázatra nincsen szükség. 
2018 január 3.   Az év első  túráján a Sipoly-völgyébe megyünk. Az ÚJ ÉVET köszönjük. 
Valószínű, hogy durrogás, meg sütés is lesz. 
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
                                       A múltheti túrával kapcsolatban.
Vasárnap a Mikulás megint megrázta a szakállát. Borus-ködös időben indultunk el a Salamonkő-től  a pojánai úton. Gyengén havazott. A hópelyhek nagysága alig pár milliméter. A köd ellenére kellemes  időben volt részünk. Mindenfelé a behavazott erdők, ami szép látványt mutatott. A Pojánában jobban havazott, de végeredményben csekély hó esett. A ködös időjárás ellenére, sokan mentek – jöttek az úton. A Hosszú-gerincen már sütött,  bort melegített egy   turista csoport. Karácsonyfát is díszítettek. Román, magyar szavakat lehetett hallani, ismerősök is voltak köztük. A karácsonyfa alatt a mi kis csoportunk is készített fényképet.
Hosszú-gerincen nagy köd fogadott, e miatt a Bucsecs hegységet nem láthattuk. A Királykő innét nem látszik, azt rosszul írtuk a múltkori túrában. A Királykőt sokkal feljebbről lehet látni, természetesen, ha nincs köd.       
A havazás birodalmában készült fényképek: