Category Archives: Túrák

2018 február 18 – 25

Betegség miatt a túrák és a farsangi fánk sütés egyelőre elhalasztódnak. 
 
 
Megemlékezések.
Orbán Balázs, születésének a 169-ik évfordulójára, 1629 február 3,  emlékezünk. 
Székely Géza, születésének a 117-ik évfordulójára, 1901 február 21, emlékezünk. 
 
 
 
Orbán Balázs. Lapozzuk fel a Székely Géza szerkesztésében megjelent BRASSÓI TURISTA 1940-ben megjelent számát.  Magyari László hat oldalas  írását olvashassuk  Orbán Balázsról.  Ebből az emlékműből közlünk egy pár idézetet, mivel mi ennél szebb méltatást nem tudunk közölni.
Orbán Balázs emlékezete. 
Írta és a BTE közgyűlésén felolvasta Magyari László.
“Amikor Orbán Balázsról emlékezem, úgy érzem, hogy ő örök útitársként szegődött hozzánk, a székelyföldi magyar turistakultúra szerény munkásaihoz… Nemcsak útitársunk, hanem vezetőnk is, akinek irányítása mellett megismerjük Erdély délkeleti szögletének minden csodáját.
Brassói Turista Egyesület (1927) már egyizben kifejezte hódolatát emléke előtt, amikor a homorodalmási  barlangot feltárójáról nevezte el, s emléktáblával jelölte meg azt a helyet, ahonnan háromnegyed évszázaddal ezelőtt barlangkutató útjára elindult…
Orbán Balázs 1829-ben született Udvarhely megyében, Lengyelfalván, katolikus, székely nemesi családból…
Családjának alig egy évszázados bárói címét sem viseli… Őseinek unitárius hitéhez is azért tért vissza, mert úgy érezte, hogy ennek a vallásnak a tanításai sokkal közelebb állanak felvilágosult gondolkozású, haladó szellemű egyéniségéhez…
Orbán Balázs egész életének az a szereret adta meg tartalmát, mely őt szülőföldjéhez, s ahhoz a székely néphez fűzte, amelyből ő is származott. Szűkebb családja nem volt, de övé volt az egész székely nép…
A kiegyezést megelőző években bejárta az egész Székelyföldet  és a Barcaságot s kutatásainak eredményét egy hat kötetű műben hozta nyilvánosságra, amely ezt az egyszerű címet viseli ”  A Székelyföld leírása…”
Faluról-falura, öt év alatt több mint ötszáz községet járt be… Nem mehetett el templomok és várromok előtt anélkül, hogy tüzetesen vizsgálat alá ne vette volna eredetüket és történelmüket…”
                                                                    ***
Szálljunk le a nekünk  annyira kedves Nagykőhavas fenyőerdő koszorúzta bérceiről s a Garcsin patak rohanó habjai mellől tekintsünk fel az Írottkő és a gerinc szikláinak jellegzetes vonalaira, haladjunk végig a szűk Tömösi völgyön, élvezzük a szorost környező három óriásnak: a Bucsecsnek, Nagykőhavasnak és a Keresztényhavasnak lenyügöző látványát, vagy menjünk fel csak a Cenkre : Orbán Balázs mindenütt velünk van.
Látogassunk el a Barcaságnak bármely zugába, a rozsnyói, a feketehalmi és a krizbai várromokhoz, Törcsvárra, a csángó falvakba, a régi székely települések nyomaihoz, taposott ösvényen haladunk, Orbán Balázs előttünk járt ott. “
       
Garcsin-völgyéről Orbán Balázs a következő képen emlékszik meg:
” A Garcsin keblébe siető számos kristály csermelyek, melyek közül fölemlítem a völgy alsó részén a jobb partilag beszakadó Rence vizét, Giró völgy vizét, és a baloldalon Detrepatakát, Mozsárpatakát…
A szép nevű Andirbércz s maga a Tót Pál is eltörpül, háttérben szorul a Nagy-kőhavas mellett… A Garcsinra néző keleti oldala minden előhegyek nélkül függélyesen tornyosodik fel, mint egy megkövesült isteni gondolat. S ne döbbenne-e meg a parányi ember, a ki ezen 6000 láb magas sziklafalnak lábainál állva, tekintetével alig mer fölemelkedni azon roppant csompókig (sziklaszálak), melyekbe gyakran belebotlanak az ég felhői is.”
            
                                         
Székely Géza. 1901 február 21-én született Brassóban. 1940-ben Csíkszeredában költözött. Ugyanebben az évben megnősült és feleséségül vette Péter Teréziát. Három gyermekük született: Enikő, Tünde és Csaba. Hat unokája és hét dédunokája van. Gyermekeivel sokat kirándult, elkísérték őt adatgyűjtő útjain a Csíki falvakban, ahol adatokat gyűjtött a “Csiki útikönyv” megszerkesztéséhez. Vámszer Géza régi jó barátja volt, aki meghonosította Csíkszeredában a turisztikát és a sí-sport tevékenységet.
Székely Géza életéről és tevékenységeiről részletes lírást a 2012-ben megjelent Nagykőhavas második kiadáséban találunk.
Brassói tevékenysége is gazdag. A Brassói Állami Főreáliskolában érettségizett, majd a Brassó Lapok nyomdájában dolgozott, mint nyomdász. 1932-től, 1934-ig újságíró a lapnál. 1936-tól, a lap felelős szerkesztője lett.  Az 1927-ben alakult Brassói Turista Egyesület turista titkára volt. Társszerkesztő volt az Erdélyi Turista negyedévi lapnál három éven keresztül.
1936-ban jelent meg egyik legszebb műve a NAGYKŐHAVAS LEÍRÁSA. Orbán Balázs is irt részleteket a Nagykőhavasról, de részletes leírás könyv formában az övé volt első. Román nyelven is jelentek meg leírások a havasról: 1968-ban, A Calauza turistului POSTOVARUL-PIATRA MÁRE, 1975-BEN, Muntii Nostri PIATRA MARE, 2000-ben, a Muntii Carpati Piatra Máre, 2004-ben ERDÉLY HEGYEI sorozatban újból magyar nyelven jelenik meg a  NAGYKŐ-HAVAS, Kovács Kendi Lehel tollából.
1939-ben Székely Géza szerkesztésében megjelenik a BRASSÓI  TURISTA.      

2018 február 11 – 18

Február 11-én, vasárnap. A nagy havazás miatt, az Őrhegyre  szervezett túrát szervezzük  újra. Reméljük, hogy nem jön semmi közbe.
Február 18-án, szintén vasárnap. A Pestera, vagy ahogy még nevezik  Barlang, vagy  Templom-hegyre kirándulunk.  A túra kiinduló helysége, Alsómoécs. A túra részletes eldöntését, vagy esetleg a túra változtatását, pénteken döntjük el
további részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
Koratavaszi virágok:
 
 
A múltkori túrával kapcsolatba, a Báj-hegységre elhalasztott túrát szerveztük meg.
Egy napsütötte napot akartunk kifogni, ami részben bejött, de mivel nagy felmelegedés is közbe jött, elrontotta azt, amit tulajdonképpen  látni szeretünk volna.  A Bucsecs-hegységen a hó nagy része elolvadt, a hegy alatti erdőkről a hó és a zuzmók leolvadtak, kár. Azért szép látványban volt részünk. A felmelegedés következtében a Zamora felé vezető út jeges-síkos úttá változott. Egy darabig felmentünk rajta, lefelé jövet gyűlt meg a bajunk. Ameddig elakartunk érni feltudtunk menni. A Prahova  gyönyörű völgyében, a Báj-hegységről szemléltük a szemben levő Bucsecs-hegység égbe nyúló szikla csúcsait. A Kárájmán és a Kostila, kivéve a Zsepi  csúcsait vonuló felhők ékesítették. Jól belehetett látni a Zsepi völgyét, a felvonó le volt állítva, mert fent szélvihar tombolt. A Bucsecs-hegység tulajdonképpen egy volt határ hegy, az ezeréves határ felhágott a hegység legmagasabb csúcsára a La Omra (Ember csúcs) és ereszkedett le a Nagy Sztrunga felé, végig a hegygerinc csúcsait érintve. Ezen a gerincen még megvan egy határ állvány bizonyítva a történelem valóságát. Az Ember csúcs innét nem látszott, a Kárájmán csúcs takarja, ennek a csúcsnak egyik peremén látható volt a híres bucsecsi kereszt. A kereszten villany kivilágítás van, ami az esti sötétben menyei látványt mutat.
Orbán Balázs a következőket írja: “A La-om tetején három bizarr alaku sziklaszár van; egyik emberhez, másik óriás fazékhoz, harmadik leforditott roppant papucshoz hasonlit.” Az Ember csúcsról két legenda  ismeretes, amit megtudhatunk Orbán Balázs részletes leírásából.

2018 február 2 vagy 4

A január 19-ére és 27-ére szervezett túrák tovább halasztódnak, egyrészt a nagy havazás miatt, másrészt a tagok farsangi mulatságon vettek részt. 
Legközelebb február 2-án, vagy 4-én szervezünk túrát. 
További részleteket az ismert telefonszámon tudhatjuk meg.  
Korábbi felvételek. A Nagykőhavas környéke. 

 
 Január 31. Ezen a napon egy kedves volt túratársunkra emlékezünk, Szentner Józsefre  születésének a 104-ik évfordulójára. 1914 január 31. 
Szentner József, akit mindenki úgy nevezett, a mi Szepi bácsink.  Tisztelet megadó, jó indulatú  ember volt. Sokan vehetnének róla példát.  A sízés szerelmese. Főleg a Keresztény-havas sí pályáin szeretett síelni. Mivel a síelés mellett a természetet is nagyon szerette, nyáron a hegyeket járta. Brassóban az 1991-ben alakult EKE, Erdélyi Kárpát Egyesületbe,  1995 április 22-én iratkozott be. Nagy lelkesedéssel vett részt a túrákon, és sokszor vezette a túrákat. Az egyesület igazi támogatója volt, barátságos, kedves volt mindenkihez.   Miután  Jezsek Kálmán EKE elnök elhunyt, Szotyory Gy. lett az EKE elnöke. A legközelebbi EKE közgyűlésen Szotyory Gy. tiszteletbeli elnöknek javasolta Szentner Józsefet, a közgyűlés elfogadta, megszavazta. Továbbá az elnök bejelentette,hogy lemond az EKE elnöki tisztségéről, mivel a kirándulásokon állandó vitatkozások voltak,  Soós Gábort javasolta EKE elnöknek. A közgyűlés megszavazta Soós Gábort a brassói EKE elnökének. A négyfalusi EKE ebben a peridusban jelentette be, hogy a Nagylőhavason turista házat akar építeni. Kérték, hogy akik tehetik segítsenek.   A brassói EKE megkezdi a munka túrákat, amely főleg építkezési kellékek felhordásából állt. Szepi bácsi idős kora ellenére kivette a részét a munka túrákon,  fáradságot nem ismerve a hátán hordta fel a deszkákat, cementet stb.  Sok turisták messziről szemlélték a tevékenységeket, de segítség nem volt részükről. 
2005-ben Soós Gábor váratlanul lemondott a brassóiEKE elnökségről. Senki nem akarta vállalni a brassói EKE elnökségét. Szotyory Gy. belátta, hogy baj van, az EKE megmentése  érdekében, hogy ne záródjon be, másodszor is  elvállalta  a brassói EKE elnökségét.  A rossz viszonyok viszont tovább folytatottak. 
Nyugodj békében Szepi bácsi, amíg mi élünk, emlékedet a szívünkbe zárjuk.    

2019 január 19, 27

Január 19-én, pénteken az Őrhegyre szervezünk túrát. Abból kifolyólag szerveztük a túrát péntekre, mert a meteorológusok szombattól kezdődően napokon keresztül rósz időjárást jósolnak.
Az Őrhegyről, könnyen átmehetünk a Barabás csúcsra is. Ezeken a hegy-csúcsokon nagy harcok folytak. A térségben ma is látható lövész-árkok tanúskodnak.
Vámoshídtól indulunk. Ha közben nagy hó esik, vagy az idő esősre fordul a túrát elhalasszuk.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
 
Január 27-én, vasárnap fotó túrát szervezünk a Báj-hegységnek arra a magaslataira, ahonnét jó rálátás van a Bucsecs hegység sziklás csúcsira. A Bucsecs hegység égbenyúló ilyenkor havas csucsait fogjuk fényképezni. Ahhoz, hogy jó fényképeket tudjunk készíteni, feltétlenül szükséges az, hogy napsütéses idő legyen. Ha ez nem jön be, akkor a túrát elhalasszuk egy olyan napra ami nekünk megfelel. A hóval borított Bucsecs egy gyönyörű látvány, ezt akarjuk megörökíteni.
A további részleteket az Őrhegyen beszéljük meg.
 
Túra jelentést, legközelebb január 30-án töltünk fel a honlapra.
 
 
 
A január 12-én szervezet Encián emléktúrával kapcsolatban.
 Reggel borús, ködös, esős időre ébredtünk, de az enyhe idő arra biztatott, hogy az Encián emlékére induljunk a túrára. Nem sokan vállalkoztak a túrára, de aki mer az nyer.
Szemerkélő esőben indultunk el. Mire kiértünk Szentpéterre, az esőnek nyoma sem volt. Jóformán ki-se értünk a gerincre, kezdett kisütni a Nap. Kellemes, egy kissé ködös, napsütéses időben jártuk be a Lempes-hegy ösvényeit. A Kárpátkanyar hegyei felé vastag köd-felhőket lehetett látni. A hegyek valóságos köd-felhőkben burkolóztak, ami gyönyörű látványt mutatott, volt mit fényképezni. Mindenfelé a hegyoldalak szárazak, hónak nyoma sincs januárban, viszont örömünkre egy viruló virágot  találtunk, olyan képet mutatott, mintha nem is januárban volnánk. Nem ismertünk rá, de a virág határozó zsázsának nevezi.
Élményes, szép Encián túrában volt részünk. 
40 felvételt készítettünk, ezekből láthatunk egy párat.    

2018 január 12

Az 1931 január 7-én,  87 éve alakult  Victoria Sport Club  “ENCIÁN” egyesületre emlékezünk, amely keretén Encián emléktúrát szervezünk a Lempes-várhegyre, vagy a Kőba-völgyében.  
Alapítója Tomcsányi Béla, tiszteletbeli elnöke: Hild János, leánya tanárnő Mária aki két éve hunyt el. Nagy szeretettel méltatta a Brassói Turista Egyesületet.  
Ne felejtsük el, január 12-án, pénteken  Encián emléktúra.   
További részletek és bejelentkezés a 0368/418 901 telefonszámon.
2017 december 27. Karácsonyi túra és Óesztendő búcsúztató. 
Salamon-kő. Salamon király sziklái. Ebbe a szép  szurdok völgyben kirándultunk és búcsúztunk az Óesztendőtől.  Bármerre nézel, minden felé szikla csúcsok magasodnak az ég felé. Nemcsak az a két barlang található, amely mindjárt az utunkba kerül, több barlang is van sziklák rengetegében, magason a sziklák birodalmában. Egy csörgedező patak szeli át a szurdokot,a Köszörű-patak, ahol egy zenélő vízesés-szerű zuhatagot képez. Az egyik barlang nyílásnál, Salamon király “szellemeire” lettünk figyelmesek. Ha figyelmesen nézelődünk, megláthassuk  “Salamon király szikláját a lovával”.
Fotó galéria, Salamon király sziklái.  
2017 december 31. SZILVESZTER. 
Szilveszteri mulatságon vetünk részt a Bukarest-úti Református Egyház szervezése keretén.
Barátságos, tisztelet megadó társasággal szilvesztereztünk. Az egyház szervezői, most is igyekeztek, hogy a résztvevők jól érezzék magukat és megelégedetten üljenek a szépen megterített és díszített asztalokhoz, ahonnét a gyümölccsel megrakott kosárkák kínáltatták magukat.
Már hagyománnyá vált, hogy 24 órakor a SZÉKELY SZILVESZTER keretén a SZÉKELY HIMNUSZT elénekelésével köszöntöttük az ÚJÉVET,  1 órakor a magyarországi testvéreinkre emlékezve a  MAGYAR HIMNUSZ énekelése töltötte ki a templomot.  A tiszteletes úr, mindkét alkalommal szép prédikációval-beszéddel méltatta a két szilveszteri ünnepélyt. 
A kiváló jó magyar zene, amely keretén örökzöld slágerek is megszólaltak nagyon jól szórakoztunk. Köszönjük.
 
2018 január 5. ÚJ ÉV köszöntő.  Január 3-áról halasztottuk el az esős időjárás miatt.
Az ÚJ ÉV köszöntött a Sipoly-völgyében szerveztük meg. 
Szép napsütéses napon indultunk el, jeges-havas időben.  Úgy 12 óra felé egy kissé beborult,  az idő felmelegedett a kis hó elolvadt. Elkészítettük a flekkent, majd pezsgő koccintással KÖSZÖNTÖTTÜK AZ ÚJ ÉVET!  Nem szívesen nézünk vissza az Ó-évre, mert az év folyamán sok kellemetlenségben volt részünk.
Az elmúlt 6 évben a Brassói Turista Egyesület  BTE, egy kellemetlen  korszakon ment keresztül. Állandó feljelentések érték. A cél az egyesület szétverése, megszüntetése  volt.  Ezek a rósz indulatú   feljelentések mind elbuktak, a törvényszék megsemmisítette a feljelentéseket. Ennek a sorozatos  butaságoknak az lett a vége, hogy a nem kívánatos tagok kizáródtak az egyesületből.    
2018-tól kezdődően az egyesület megújulva, a feljelentőktől megtisztulva néz az elkövetkező évek elé. Az egyesületben kevesen maradtunk, de akik maradtak és az újonnan beiratkozott tagok, tisztelet megadó, jó indulatú személyek. 
Éljen a megújult  Brassói Turista Egyesület !                          
Fotó galéria a Sipoly-völgyében. 

2017 december 27, 2018 január 3

Emlékezzünk Erzsébet királynő, SISI születésének 180-ik évfordulójára.
1837 december 24. Erzsébet királynőt, nemcsak Magyarországon szerették, hanem Erdély szerte is. Erdély szerte találkozunk SISI emlékekkel. Parkokat neveztek el róla, ami mai napig tanúskodik, gesztenye fákat ültettek emlékére, a gyimesi völgyhídnál  is volt emléke, az alagútnál még  találunk róla emléket, ha jól megkeressük. A helyiek sok érdekes dolgot mondtak el az emlékekről.    Erdélyi városokban, falvakban SISI  szobrokat mai napig is találunk. A fenti képen ábrázolt SISI emlékműt az Ojtozi-szorosban bejáratánál láthassuk. Emléktábla is volt alatta, de azt már rég leverték.
SISI, szerette a természetet, igazi természetjáró volt, amit híres kis versikéje igazol:
“Ha valaha az életben bánatos leszel, mindig menj
ki egy közeli erdőben és minden fában, minden
bokorban, minden növényben és állatban érezni 
fogod Isten jóságát és mindenhatóságát” 
                                                                       SISI
2017 december 27. Szerdán, János napján (Sereg Jánosra emlékezve)  szervezzük a karácsonyi túrát a Salamonkőre. Nem lesz éppen olyan egyszerű túra, az                          Ó-ESZTENDŐTŐL búcsúzunk.  AZ elmúlt esztendőben, sok jó túrában volt részünk. Valami durranni fog? de mi? Bevándorlok? Nem!  A pezsgő, további magyarázatra nincsen szükség. 
2018 január 3.   Az év első  túráján a Sipoly-völgyébe megyünk. Az ÚJ ÉVET köszönjük. 
Valószínű, hogy durrogás, meg sütés is lesz. 
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
                                       A múltheti túrával kapcsolatban.
Vasárnap a Mikulás megint megrázta a szakállát. Borus-ködös időben indultunk el a Salamonkő-től  a pojánai úton. Gyengén havazott. A hópelyhek nagysága alig pár milliméter. A köd ellenére kellemes  időben volt részünk. Mindenfelé a behavazott erdők, ami szép látványt mutatott. A Pojánában jobban havazott, de végeredményben csekély hó esett. A ködös időjárás ellenére, sokan mentek – jöttek az úton. A Hosszú-gerincen már sütött,  bort melegített egy   turista csoport. Karácsonyfát is díszítettek. Román, magyar szavakat lehetett hallani, ismerősök is voltak köztük. A karácsonyfa alatt a mi kis csoportunk is készített fényképet.
Hosszú-gerincen nagy köd fogadott, e miatt a Bucsecs hegységet nem láthattuk. A Királykő innét nem látszik, azt rosszul írtuk a múltkori túrában. A Királykőt sokkal feljebbről lehet látni, természetesen, ha nincs köd.       
A havazás birodalmában készült fényképek:   

2017 december 17

A múltheti előrejelzés szerint, a december 6. túrát szervezett meg.
December 17. vasárnap, Lázár napján a Hosszú-gerincre kirándulunk. Azért szeressük ezt a szép gerincet, amely tényleg hosszú, viszont mi csak az első tisztásig megyünk fel, ahonnét szép kilátás van a  Bucsecs és a Királykő felé. A túra kiinduló helysége a Salamonkő. 
Túravezető: Piszár Károly. 
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.     
 
 
 
                                        A múltheti túrával kapcsolatban. 
Mikulás napján, szerdán a Mikulás sok ajándékot nem hozott, viszont azzal lepett meg, hogy  megrázta a szakállát, gyenge szakáll rázás volt, csak gyengén havazott délig, az idő viszont borús-felhős maradt. A Csiporka egyik kalibáját “béreltük ki” ahova ki volt írva, hogy bárki igényben veheti, azzal a feltétellel, hogy nem rongálnak és nem  hagynak szemetet. A román zászlókkal díszített kaliba, jó menedéket nyújtott nekünk a havazás miatt. A mesterien kiépített, fedett tűzhelyen civilizáltan süthettünk.  A tűzet figyelve, egy érdekes jelenségre lettünk figyelmes, a tűzben egy tüzes harcsára, meg egy szellemképre lettünk figyelmesek. A harcsával kapcsolatban sok legenda van. Ilyen legendát ismerünk a Függőkőnél, Alsórákos szorosában, a Setét-patak szorosában.     Stb. Ez a harcsa, most a mi tüzünkbe jelent meg, legenda nélkül. Miután kiadta a lelkét, s jól leégett, jó szenet biztosított a flekken sütéshez.
A természet, borús, felhős időben sem veszíti el szépségeit.

2017 december 6 – 10 vagy 17

A múlt héten említettük, hogy   december 6-án, szerdán szervezzük a MIKULÁS túrát, amely keretén megsüssük az mikulási flekkent. Mindenki gondoskodjon a sütnivalóról. A rácsot biztosítjuk.  Valószínű, hogy nem lesz hó, de hideg az lesz. Javasoljuk, hogy aki részt akar venni a túrán öltözzön téliesen.
A hétvégi vasárnapi túrát a MIKULÁS túrán  beszéljük meg.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
Jó szórakozást  kívánunk.  

2017 december 6

December 6-án, szerdán, MIKULÁS túrát szervezünk. Hogy milyen idő lesz szerdán ? Nem lényeges, az előre jelzés szerint jó idő lesz. A tavaly a Csiporkán volt a túra megszervezve december 3-án, jó nagy hó volt. A javaslatokat számításba véve a hét végén határozzuk el a túra kimenetelét.  Kb. valamelyik “pavilonnál” süsük meg a mikulási flekkent.
Túravezetők: Szotyory Mária, Brummer Klára és Zsigmond  Jutka. 
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon: 0368/418 901
 
 
A múltkori túrával kapcsolatban.
Eredetileg pénteken kellett volna, hogy  a Magurára menjünk, de a bizonytalan időjárás miatt, vasárnapra halasztottuk, jól jártunk, mert elég szép időben volt részünk. Egy kissé féltünk, hogy az M1. bemondott, felénk tartó viharos-esős idő utolér bennünket. Az eső hétfő reggelre érkezett meg.
Szép napsütéses időben indultunk el Törcsvárról. Miután kiértünk a gerincre, a Búcsecs hegység behavazott csúcsaiban gyönyörködtünk. Fújt a szél. Hozta Magyarország felől a ködös felhőket. Elindultunk a csúcs felé.  Olyan viharosra fordult a szél, hogy visszafordultunk az eléggé szélmentes, napos helyre. Itt egy érdekes felhősödést lehetett megfigyelni, mintha ketté vágták volna az eget. Észak felé borús-ködös az ég, Dél felé barátságos napsütés, a Búcsecs behavazott csúcsai ragyogtak a napsütésben. A kellemes napsütésben sokáig gyönyörködtűn az előttünk  levő völgyekben, a még az életért küzdő  virágokban és a sok gombában.
Egy felejthetetlen, szép évégi kirándulásban volt részünk.
De, inkább a fényképek tanúskodjanak a Magura szépségeiről.   

2017 november 24

Szombattól megkezdve egész hétre esős-havas  időjárást jósolnak a meteorológusok. 
A havazás és a hideg nem zavaró, viszont az esős-borús idő igen. Ha a hétvégén az időjárás megfelelően alakul, akkor pénteken, Emma napján a Magurára kirándulunk. A túra kiinduló helységeTörcsvár. 
Túravezető: Piszár Károly.
További  részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
 
 
A múltkori túrával kapcsolatban. 
Báj-hegység vagy a Medveszakadék túra elmaradt
  Péntek reggel a borús  égbolt miatt, azt határoztuk, hogy a Medveszakadékba megyünk, de miután megérkeztünk Malomdombokra, az ég még jobban beborult és az eső is csepegett. Ezért nem szaladunk haza, hanem a Sipoly-völgyében sétálunk egyet. A Szökő-vízesésig mentünk fel. Közben az eső csepegés is elállt és kezdet kiderülni, jó idő lett, sajnáltuk, hogy nem mentünk az eredetileg tervezett túrára. A vízeséstől nem mentünk tovább a létrákig, mivel ott már eleget jártunk, hanem átmentünk a patakon és a meredek hegyoldalon kimásztunk a Csiporka tisztására, arra a helyre ahol a karácsonyfát díszítettük régebben. Máskülönben ez a legszebb hely a Csiporkán.   Meglepetés várt itt ránk.  Valakik egy szép kunyhót építettek ide.
                 REFUGIUL CASCADA – VÍZESÉS MENEDÉKHELY névre keresztelték el.                 
Csipirka tisztásain, ami felhúzódik a Létrás-szakadékig egy tucat ilyen kunyhó van építve szanaszét. Nem tudjuk, hogy milyen engedéllyel. Vannak köztük jó kinézésűek, de ronda tákolmányok is. A Csiporkát átszelő út-ösvény párhuzamosan halad a Sipoly-völgyi úttal, elhalad a Csiporka csúcs (1275 m.) alatt és a Puskások sáncánál, egy kőfülke közelében ér ki a szakadékhoz. Ködös időben nem tanácsos itt sétálgatni egyedül. Az utat sok helyen benőtte a fű, medvék és vaddisznók is járnak itt. A medve főleg egyedüli és egyedül gombászó embereket támad meg. Szegény volt túra társunkra emlékezünk, Virgilre, akit gombászás közben támadott meg egy hatalmas medve. Egyedül volt, ez volt a veszte. 
A fotó galériában láthassuk a völgy forrását, a kis zuhatag szerű vízeséseket, a Szökő-vízesést, a környező hegyeket és a kunyhót.