2018 június 8

Az archív foton a Kakastaréj érdekes szikláját láthatjuk a Nagybánya közelében lévő       
                                                         Gutin-hegységben. 
 
 
 
A június 4-ére meghirdetett turbán liliom túrát a közbejött esőzés miatt elhalasztottuk  június 8-ára. Tulajdonképpen pénteken akartunk menni a gyerek napon, de mivel szabadnapra nyilvánították az egy vagonból álló 8 órási vonat nem közlekedett Alsórákosra.   Hogy ne üljünk otthon, a  szombatra  meghirdetett  vihar, meg eső ellenére egy közeli túrát szerveztünk Rozsnyóra és a  rozsnyói várat látogattuk meg.
További részletekre a negyedikére közölt közlemény érvényes.      
 
A múltkori rozsnyói vártúrával kapcsolatban.
Miután megérkeztünk a vár város felé néző oldalára, ahova 8 lejt kifizetve felvonóval értünk el,   látható volt, hogy a Királykő felett már gyülekeztek a fekete felhők. Úgy határoztunk, hogy innét a szorosban megyünk le.
A Nap melegen, szépen sütött. A vár titkos ajtaja mellett haladtunk el. Annak idején Orbán Balázs ezen a titkos ajtón lépet be a várba. Egy rövid idézet Orbán Balázs írásából:
Előbb leírja, hogy a várhoz két úton lehet feljutni, egy szekérúton és a városból a hegyoldalon felvezető ösvényen. “Türelmetlenségünk, hogy az érdekes romokat mihamarább láthassuk, az ösvényt választaták velünk, s ez félóra alatt a fellegvár délnyugati szögletének magas falai alá vezetett, hol kisded ajtó, a vár egykori titkos bejárata, tünt fel előttünk, ámde az most is zárva volt… az ajtónál lecsüngő kötelet fölfedezvén azt megrángattuk, az által eszközölt kolompolásra a mostani várnagy, egy öreg földész aki a kapu feletti védtoronyban lakik, kipillantván Wasisdas-án békés szándékaink megértése után megrántá a kapu reteszéhez leszolgáló kötelet, mire a vaspánttal ellátott ódon kapu feltárult, s mi egy rozzant létraszerű lépcsőzeten a kapu védtornyába, onnan belsővár udvarára értünk.” (Megjegyezzük, hogy az ötvenes években még működött a titkos kapu rendszer, a szászok a véd-toronyba a valóságnak megfelelő kis múzeumot rendeztek be és  őrizték a várat).
A kapu nekünk nem nyílt ki, a Wasisdás már régen a múlté. A kis várudvarba, ahonnét a titkos ajtó volt látható, egy kapun jöttünk be, majd egy másik kapun bujtunk ki, megkerülve a várat egy megnyitott főbejáraton 12 lej lefizetése ellenére léptünk be a vár udvarára.  A vár udvarán tulajdonképpen egy bazár, olyan zsibvásár működik.A patkószegtő elkezdve a szalma kalapig minden van.  Egyszer érdemes elmenni, mi másodszor voltunk, úgy 2 évre rá. Mivel gyerek nap volt, nagy volt a gyerek nyüzsgés. A nagy vihar délután üdvözölt minket. Szaladott mindenki ahogy tudott. Az 1 órát tartó vihart egy védett kapualjban vészeltük át. Majd lementünk a szorosban ahol egy autós zsúfoltság – bolondéria volt.
A vártúrán készült néhány fotó: