2019 február 23

 Előszó
Húsz évvel ezelőtt voltam először a Nagykőhavason. Már akkor, mint kis diák, megkapott ezer szépsége, vadregényessége. Jártam utjait, uttalan völgyeit, gerinceit, háltam fái és sziklái alatt, borzongtam széditő sziklafalain és viharos éjszakáiban. Hallgattam ősfenyveseinek zúgását és siketfajdjának dürgését. Elgyönyörködtem a hó alól kibúvó havasi boroszlánban és a tető vörös havasi-rózsa mezejében. Álltam az üszkös menedékházromokon és tiz év múlva vállamon hordtam deszkákat az uj házhoz. Jeleztem utjait, kopácsoltam létráin s betonba állitottam jelzőoszlopait. 200 – 220 nagykőhavasi utam alkalmával ötvenszer vezettem idegeneket és hallgattam elragadtatott felkiáltásaikat.”
Brassó – Brasov,  1936, december havában.    Székely Géza 
                                                                 
Elöljáróba, Székely Gézáról emlékezünk meg. Az 1927-ben alakult Brassói Turista Egyesület turista titkáráról, születésének 118. évfordulójának az alkalmából, 1901 február 21. született Brassóban.
Székely Géza a Nagykőhavas igazi szerelmese volt. Bizonyíték erre az, hogy Ő volt az első aki magyarul  leírta a havas történetét, 1936-ban. A  NAGYKŐHAVAS   PIATRA – MARE  LEÍRÁSA című  művében. A Nagykőhavas című könyvét olvasva, mindjárt az Előszó fejezetben, igazolódik a Nagykőhavashoz fűződő szeretete. Ebből a fejezetből olvashatunk egy részletet a kezdő leírásba.
E nagy sikerű könyve, megérte a második, igaz kis példányszámba, a  második kiadást. A könyvben, a Székely család méltatását olvashassuk  Székely Gézáról.  Olyan részletesen van leírva, hogy ehhez semmit-se tudunk hozzáfűzni.
Székely Gézával  kapcsolatos közlemények.
– Kopjafa avatások.
– A hajdani BTE története 1927.
A III. részben,   az 52-ik oldalon:     “Erdély határán”
A IV. részben,   a  75-ik  oldalon:    Székely Géza életrajza. 
A család közleménye. 
Február 22-én, pénteken, vagy március 1-én, szintén pénteken a Báj-hegységben kirándulunk. Ebben a hegységben, sok érdekességet nem fogunk látni, viszont ilyen téli időben, a Bucsecs hegység behavazott szikla csúcsai mutatnak szép látványt, ha szerencsék lesz és nem lesz köd, vagy havazás.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
A múltkori túrával kapcsolatban, az újonnan kiépített Turista úton. 
Tulajdonképpen a múltkori, Czell- tető  túrát folytattuk, a Malomdomboktól kiindulva. Ez a szakasza a legszebb, amit a feltöltött képek is igazolják. Ezt az utat egy pár évvel ezelőtt építették ki  és Turista útnak nevezték el. Valójában, fa kitermelésre használják. Ez út a kék kereszttel jelzett Nagy-Lamba völgyénél ér véget, egy meglévő úton tovább lehet menni a kék sávval jelzet Kigyó-útig, ami felvezet egyenesen a csúcsra. De más út is vezet a havas felé: a piros háromszöggel jelzet Lovak útja, Székely tisztás felé a sárga hámszög jelzésen, a Három kislány érintésével a Römer házhoz lehet feljutni.
Predeálról, a sárga sáv jelzésen szintén a Römer házhoz lehet feljutni.
A Noából a piros sáv jelzésen, majd a sárga háromszög jelzésen a Nagg-Krukkon keresztül lehet feljutni a havasra.    
Egy érdekes találkozónk volt. Volt turista társunkkal találkoztunk, a Gyöngyikével. Egyedül volt, azt mondta, hogy a Nagy-Lámba völgyén Keresztényhavasra megy. Egy kissé merész vállalkozás, mivel a Lámba-völgyében medve etető működik. Lehet, hogy csak viccelt, hiszen elég késő volt, ahhoz, hogy kimásszon a nagyon meredek, nagy hóban a Lamba hágón keresztül.  
Egy jó pár évvel ezelőtt, nyáron a Lámbán kirándultunk. Az egyik Mária nevű volt túra társunkat baleset érte, beesett a szakadékban, szerencsére megtudott kapaszkodni a száját törte be.
Szintén egy szép nyári napon a  Lovak útján kirándultunk. Velünk volt Jutka, volt túratársunk. A nehéz, meredek úton az anyánkba küldött, de miután kiértünk a havas gyönyörű vidékére, és kigyönyörködte magát, bocsánatot kért. 
Fotó galéria :