Monthly Archives: October 2018

Közlemény

A közbejött esemény miatt, a megszokott időpontban, kedden    feltöltött túrákat egy héttel  elhalasszuk november 6-ára. 
Tovább folytatjuk a honismereti túrákat. 
BTE

2018 október 27 – 28 

 
 2012-ben a Hintó-utat jártuk be a Bodok hegység  egyik ösvényén,  Kincsás vár és a Herecz vár közötti utat. A Herecz várból még lehet találni fal rakatot. A Kincsás várnak csak a falak nyomai bizonyítják, hogy itt régen  vár volt. A Hintó-út viszont ma is jól járható, akár hintóval is elehetne indulni rajta, máskülönben erről a két várról és a hintó útról, ami a két várat kötötte össze,  szép legenda létezik. 
Az archív fotók keretén e két várról emlékezünk meg.  
 
Október 27-én, szombaton, vagy 28-án vasárnap, folytatjuk a honismereti túrát, amit a múlt szombaton kezdtünk el. 
Az időjárás függvényében pénteken határozzuk el, beszéljük meg, hogy hova megyünk a hét végén.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
 
A múltheti honismereti túrákkal kapcsolatban, Sepsibodok és Sepsikőrispatak. 
Sepsibodok.    Hajdanában hires volt a bodoki-borvíz, Az ásványvíz palackozó  éjjel-nappal működött, ma ez már csak emlék. Borvíz utáni érdeklődésünkre az tanácsolták, hogy a falútól nem messze van egy borvíz forrás, elindultunk, borvíz forrást nem találtunk, viszont megtaláltuk a felhagyott, nagy kiterjedésű homok bányát, ahol érdekes fényképeket készítettünk. A vasút állomásról induló  sárga pont jelzésen rövid idő alatt, 3 óra,   a Kincsás várat érintve feljuthatunk az 1194 m. magas Bodoki-csúcsra. Felérve a gerincre a sárga sáv jelzésen tovább menve a Henter-mezőig, ahol a sárga pont jelzésen  az Egres-kőt (Prédikáló-kő) érintve belehet ereszkedni Málnásfürdő felé.
A központban megnéztük Árpád fejedelem fából faragott emlékét és a történelmi emlékeket.
Fotó galéria:
Sepsikörispatak.   Vadas-hágó alatt szép környezetben található meg. A falút ketté válassza a hasonnevű patak, amelyen egy kis vízesés is felhívja rá a figyelmet. A falú   nevezetessége a Kálnoky kastély. A kastély romos állapotban van, de azért egy érdekes turisztikai célpont. A történelmi emlékek   központban vannak, a parkjában Gárdonyi mellszobrát láthatjuk. A falutól 2,5 km. -re találjuk a Pisztrángost.
Bővebb leírást a parkban kiállított táblán olvashatunk. A fenti fotón.
Fotó Galéria:   

2018 október 20 – 21

Elöljáróban megemlítjük, hogy pénteken, 12-én, szüreti mulatságon  vettünk részt. A szüreti mulatságot a Bukarest úti Református Egyház szervezte kedvezményes áron. Díszesen megterített asztalok várták a résztvevőket, az asztalokról  nem hiányoztak  a szőlővel teli tálak, ami emlékeztetett ara, hogy a szüretet ünnepeljük. A jó zene is hozzájárult a mulatság sikeréhez.
 Köszönjük a rendezőknek a példás rendezvényt.
Október 20-án szombaton, vagy vasárnap a túra irányát pénteken határozzuk el az időjárás függvényében. A múlthéten Vargyas környékén, pontosabban a Godra karszt vidék zegzugos, festői szépségű útjain kirándultunk. Részletesebb ismertetés a múltkori túrával kapcsolatba.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
A múltkori túrával kapcsolatban.
Vargyason az Unitárius Egyház Templomát látogattuk meg. 
Az elöljáróban ismertettük, hogy Vargyastól nem messze lévő karszt vidéken túráztunk.
Tudomásunkra jutót, hogy a Sugó-patak völgyében egy kis vízesés található. Ezt a vízesést kerestük meg, ami a Lencsés-Sugó völgyében található,  Godra-karszt vidékén.
Tehénfarkő tisztásán meg kellett, hogy keressük a Sugó-patakot, hisz ott ömlik a Hagymás-patakba. Sugó-patakot követve indultunk el, ami felvezet a barlangig, hiszen a barlangból folyik ki. Nagy meglepetésünk volt, mert nem olyannak képzeltük a patakot, amilyennek láttuk. Egy gyönyörű erdőben, kacskaringós mély szurdok-völgyben folyik ez a kis patak. A szurdok völgyében, nagy kövek között folyik és sok helyen látványos kis víz-eséseket lehet látni. A mély szurdok-völgy a Hagymás-pataknál ér véget.  Figyelmeztettek, hogy a szurdok felső részében nagyon sűrű az erdő, nehezen járható. Odáig mentünk.
 A Lencsés-patak Sugó-patakban ömlik, megtaláltuk a két patak összefolyását, a Lencsésben egy csepp víz sem volt a szárasság miatt. A Sugó-barlangot, vagy ahogy még nevezi a Sugó-likat, ami illik nevéhez, mert a bejárata egy kör alakú lik, több út is vezet, mégis nehéz megtalálni a sűrű erdőben. Mi már mentünk el a barlang  közvetlen közelében és nem találtuk meg. Legbíztosabban a patakot követve lehet megtalálni.
A fotó galériában a vargyasi unitárius templomot és Lencsés-völgyét láthassuk.        

2018 október 14

Elöljáróban az Aradi vértanúk  169-ik  évfordulójáról emlékezünk meg,
1849 október 6. 
A történtekhez nem füzünk kommentálást, hisz azt mindenki ismeri. Fejhajtással gondolunk a hősökre. 
1913-ban, Sepsiszentgyörgyön 13 kopjafát állítottak fel és szenteltek meg a hősök emlékére, amit a fenti képen láthatunk. 
Az alsó képen az emléktáblán a 13 vértanú neveit láthassuk,  Bölönben. 
 
 
A múlthéten túrát változtattunk, nem mentünk Vargyasra, mivel nagyon szép idő ígérkezett, úgy gondoltuk, hogy inkább egy kora-őszi túrára megyünk. Nem bántuk meg. A vargyasi túrát vasárnapra halasztottuk.   
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
 
 
A múltheti túrával kapcsolatban.
Petőfi Sándor versére emlékeztünk :
Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból
Szeretem ? de szeretem.
Egy kora-őszi túrán voltunk. Nem volt célunk valami nehéz túra, ezért a közelben a Stechil gerincen az erdőnek a őszi készülődésén gyönyörködtünk, és fényképeztük. A kék sávval jelzett úton, ami fel van újítva, a Nagy-Krukk érintésével, 4-5 óra alatt a Kersztény-havas csúcsára lehet feljutni. Mi egy szakadékos, meredek nehezen járható úton ereszkedtünk le a Porondra.
A fotó galériában az erdőt, a fákat, kora-őszi öltözetben láthassuk.

2018 október 6 – 7

Az archív fotó kertén a Mihályokat üdvözöljük, azokat a Mihályokat is akik a honlapunkat felkeresik.  
Az egyesületünkben nincs Mihály nevű személy, de a rákosi  Olt-szorosában létezik egy Mihály nevű hegy, ami a Várpatak völgyéből közelíthető meg. Ezt a hegyet a román turisztikai irodalomban Piatra Despicata néven emlegetik. Ennek a hegynek az érdekessége, hogy a hegy egyik oldalán a Hasat-kő nevű sziklát, érdekes  repedés ékesíti, a másik oldalon a Mihály-kő emelkedik fel az ég felé, hajdanában vár koronázta, a Mihály-vára. A vár, már rég nincs meg, de a sziklát ma is Mihály-váraként emlegetik.
Ha nincs Mihály nevű tagunk, akkor Mihály-váráról emlékezünk meg, amit Orbán Balázs is bejárt.  A következő képen emlékezik meg róla : “Ezen czukorsüveg idomú, hegyesen végződő, teljesen önálló csompó, sokban hasontit  a rákosi Tepejhez, s valamint azt, ugy ezt is vár koronázta…” Továbbá leírja, hogy a sziklát körülvevő várfal hossza 140 lépés, a hegy tetőcsúcsát hatalmas kőr alakú vártorony koronázta, 30 lépés kerületű. Nézzük meg a képet és képzeljük a tetejére azt a kőr-alakú vártornyot. Az érdekessége továbbá az is, hogy egy barlang szerű kőfülke  nyílik a sziklás hegyoldalon.
Hasad-kő sem marad el érdekességekben, alatta egy karszt forrás csőrdögél, ami azt bizonyítja, hogy barlang kell, hogy legyen a közében, és van is. A favágók viszont figyelmeztettek, hogy ne közeledjünk a barlanghoz, mert egy medve tanyázik ott.
Ezt a két sziklát a Várpatak völgyében körülményes a megtalálni, a festői szépségű völgyben, érdekes sziklák, barlang, ritka virágok találhatók.
Továbbá azt is megjegyezzük, hogy a Persányi-hegységben gyakoriak  a rejtett kis  érdekes  barlangok.
Az alsó fotón a sziklának azt az oldalát láthassuk, ahol a barlang nyílik. 
A múlt szombaton az időjárás esősre fordult, ezért nem szerveztünk túrát. A legközelebbi honismereti túrát szintén szombatra tervezzük és Vargyason a Dániel-kastélyt látogassuk meg. Ha az időjárás megfelelő marad, akkor a Hagymás-tetőre is felmegyünk.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. .