Monthly Archives: December 2018

Sipos Lajos

Brassói Lapok 2018  49. számában a következő közleményt  találjuk :
“Könyvbemutató az egykor volt brassóiakról
Az evangélikus-lutheránus egyház tanácstermében bemutatják Sipos Lajos Gyökereink című könyvét. A kötet a kolozsvári Házsongárdról megjelent monográfia mellett, az egyetlen olyan erdélyi kiadvány, amely valamely város sírkertjeiben nyugvó jeles személyiségéről nyújt képet. Megismerve, hogy melyik brassói temetőben nyugszanak a magyar, szász és román kultúra nagyjai, betekintést nyújthatunk a város gazdag történelmében”.          
Sipos  Lajos nyugdíjas, az Áprily Lajos Főgimnázium  magyar-román szakos tanár volt.   Méltatása. 
2001. beiratkozik az  EKE-ben, majd 2006-tól  a  Brassói Turista Egyesület tagja. Az egyesületben kultúr-szerepet tölt be. Tisztesség megadó, barátságos túra társunk, természet kedvelő  és állatbarát.   Számtalan túrán vett részt, de éveken keresztül járta a brassói temetőket, hogy adatokat gyűjtsön a megálmodott könyvének a megírásához. Évekig dolgozott kitartóan rajta, aminek a végén meg is lett a gyümölcse. A figyelme nemcsak a temetőkre hárult, részletesen tanulmányozza Brassó történelmét is. Még Szulejmán sem hiányzik a történelem írásaiból, olvassuk a könyvében. De nemcsak az elhunyt brassóiak nagyjait kutatta, verseket és különböző történelmi leírással is foglalkozott, Barcaság, Kovászna és Székelyföld a fő témája. Különböző kulturális rendezvényeknek a szervezője, mint például : az Apáthy Géza estély. A BTE honismereti túrái keretén a váraknál, mint például a Sepsibükszád Sólyomkő várával tartott szép történelmi előadást. Elmondta magyarul, és mivel románok is voltak jelen elmondta románul is. A románok viszont megjegyezték,  hogy úgy tudják, hogy a vár Dák eredetű. Kastélyoknál, a magyar és szász templomoknál a tömősi 1849, emlékműnél tartott példaképes beszédeket.
Ismerd meg Brassót címmel több hetes ismertető találkozót szervezett megkezdve a bertalani Szentner József sírjától, végigvonulva az egész városon, a nevezetes helyeken ismertető előadást tartva. Továbbá fel a Cenk tetejéig, az Árpád szobor történelmét és a látható városrészek nevezetes helyeit ismertette. Dr. Szikszay Jenő volt magyar szakos tanáráról sem felejtkezett  meg. Az Áprily Lajos Főgimnázium főbejáratánál az ő kezdeményezésére,
(amit az iskola vezetősége éveken keresztül  ellenzett)  Szikszay emlékére, emléktáblát avatott és szenteltetett fel. Az  iskola tanárai ellenezte a tábla avatást, ezért  egyetlen-egy tanár sem jelent meg az avatási ünnepélyen,  kivéve az iskola gondnokát, Pásztori Gézát. A BTE pár tagjai ott volt. Az EKE egyesületből egyetlen személy értékelte a tábla avatást, Nádudvary György. Brassói Lapok szerkesztősége sem méltatta Sipos Lajosnak ezt a magyar tanárokat szerető igazi hazafias munkáját.  
Méltatásokat is írt.  Szentner Józsefet  és az egyesület alapító elnökét méltatta.    
De térjünk vissza a könyvhöz. A könyv a Brassó Lapok keretén jelent meg. A lapban azt írja : “Sipos Lajos Gyökereink”, de a könyv eredeti címe : Sipos Lajos Brassói gyökereink. 
Továbbá, kereskedelmi forgalomba nem kerül. Állítólag kevés példányban jelent meg. A bemutatón nagy sikere volt, a könyveket mind elkapkodták, voltak akik két-három példányt is vettek.
A fotó galériában Sipos Lajossal kapcsolatos képeket láthatunk:

2018 december 15, 27, 2019 január 2

Elöljáróban Erzsébet “Sisi” magyar királynéra, Ausztria császárné születésének 181-edik évfordulójára emlékezünk, 1837 december 24. 
Nemcsak Magyarországon, hanem Erdély szerte is számtalan megemlékezéssel találkozhatunk. Azok az “Erzsébet” parkok, különböző fa ültetvények,  mind az ő nevéhez fűződnek, de szobrokkal is találkozhatunk.      
2018 December.
15-én, szombaton a Kőba-völgyében a Pozsár-bérc környékére kirándulunk.
27-én, karácsonyi túránk keretén búcsúzunk az Ó-esztendőtől a Salamonkőnél. 
2019 január 
2-án, szerdán,  pezsgő koccintással az  Újévet köszöntjük a Salamonkőnél.  Ez már hagyományunk.
További részletek és bejelentkezés az  ismert telefonszámon. Várjuk tagjainkat. 
A múltkori Mikulás II. túrával kapcsolatban.
Mivel egy hétfői napon szerveztük a túrát, kevesen vettek részt, még a megszokott túratársaink-se jöttek el. A Mikulás viszont jött, annak ellenére,hogy nem volt hó.  Viszont egy nagyon barátságos, nagy termetű faj kutya csatlakozott a túránkhoz. A borús, szép időben, egy csepp hó sem volt, mindezek ellenére szép kilátás volt a Nagykőhavas sziklái felé, a havas Bolnok is szép látványt nyújtott.
Azért szerveztük a Mikulás túrát hétfőn, mert a Csiporkára kirándultunk, a szándékunk az volt, hogy valamelyik kunyhóban telepedjünk le és senkit se zavarjunk, igaz nálunk nem szokás a hangoskodás. A turista regula szerint, a “kirándulásokon ne a turisták énekeljenek, hanem a madarak éneklését hallgassák.”    Senki emberfiával az út folyamán nem találkoztunk. A Mikulás flekkent a meglévő tűzhelyen megsütöttük, a vendég kutyánk is jó ízűen rágcsálta a csontokat.
Fotó galériában a Nagykőhavas szikláit – hegyeit láthatjuk:

2018 december 10

Az archív fotók keretén két turistaházat mutatunk be a Fogarasi-havasokban. Ez a két ház ma is létezik, megúszták a tűzvészt. Az egyik a Podrágú, felső kép, a másik a Negoj, alsó kép.   
 
Mivel a decemberi hónap hideg, de szép napos idővel köszöntött be, hétfőn Mikulás I. túrát szerveztünk. A második, Mikulás II. túrát december 10-én szervezzük meg. 
Az első Mikulás túrán, egy csepp hó sem volt. Valószínű, hogy a második Mikulás túrára a Mikulás  már  igazi havasi tájon, szánnal fog jönni. Valószínű, hogy sütésre is sor kerül.
A további részleteket pénteken beszéljük meg. Bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
 
Mikulás I. túra. 
Erre a túrára egy könnyű séta túrát választottunk, a Nagy-Pojánát.  A különböző évszakokban, többször bejárt úton mindig találtunk figyelemre érdemes természeti szépségeket. Így volt ez most is. A Postarétről az 50-es busz, most-már felmegy a Salamon-kőig. Innét indultunk. Az út folyamán négylábúval nem találkoztunk, csupán egy pár turistával. A Nagy-Pojánában telepedtünk la a Hosszú-gerinc alatt. Lent a völgyben hideg volt, viszont fent a Pojánában  kellemes meleg, késő őszies, tiszta levegőt élvezhettük.
A fotó galériában az út folyamán készült késő őszi-téli, de hómentes képeket láthatunk.