Monthly Archives: August 2018

2018 szeptember 1 – 2

Szeptember 1-én, szombaton, vagy 2-án vasárnap az időjárás függvényében a Hagymástetőre, a Dugaszó térségében kirándulunk. Pénteken döntjük el, hogy melyik nap megyünk. Rossz idő esetén a túrát elhalasszuk.
Túravezetőt a megfelelő időpontban válasszuk meg.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
A múltkori túrákkal kapcsolatban : 
 
 Kovászna – Réty.  A kovásznai sétánk keretén, Körősi Csoma Sándorra emlékeztünk, majd a Rétyi-nyír lápos-mocsarai között és a csodálatos erdeiben sétáltunk.
Fotó galéria: 
      
Bodvaj – Magyarhermány, az Ágyú-útja.  Bodvajon már többször jártunk és mindig találtunk újabb érdekességeket. Már másodszor kerestük meg az Érces-patak szurdok-völgyében a három “arany” barlangot. Mindig más arculatot mutatott.
Bodvajon járva, mindjárt Gábor Áronra emlékezünk, hiszen itt öntötte a szabadságharc részére a két vasból öntött ágyúkat és a hozzá való golyókat.
Gábor Áron idejében, nem létezett a Fenyős-patak menti út. Bodvajt csak Magyarhermány felől lehetett megközelíteni. Ezt az utat nevezték az Ágyú-útjának. A kohó termékeit ezen az úton szállították tovább. Miután Bodvajt az osztrákok feldúlták, itt megszűnt a munka.   Ezt az utat  jártuk be, amely piros ponttal van jelölve. Bodvajon a hámor közelében levő szép fenyőfákkal szegélyezett úton indul, majd a jelzést követve a magas Matyi-tetőre (865 m. ) mély szakadékok mellett haladva kiér a tetőre, ahonnét beereszkedik a Magyarhermány felől  jövő  szekér útba. Becslésünk szerint, ez a meredek, szakadékok között haladó út egy rövidítés a gyalogos turistáknak, gyalog jól járható, de szekérrel nem. A szekér út valószínű, hogy az erdészháznál jobbra eltérő út a Magyarhermány felől jövő szekérútban folytatódik.
Magyarhermányban is tettünk egy sétát. A református templomot és a háborús emlékműveket néztük meg. A nagy melegben a helység jó minőségű borvizével hűsöltünk.
Fotó galéria :

2018 augusztus 25 – 26

Augusztus 20. Szent István magyar király ünnepén a Brassói Turista Egyesület magyar érzelmű tagja kis létszámban, de ott voltak az ünnepélyen. Nagyon kevesen méltatták az ünnepélyt, olyan személyek hiányoztak, akiktől elvártuk, hogy ott legyenek.  
Az RMDSZ Brassó megyei szervezete kétnapos rendezvényt szervezett  Szent István király megemlékezésére, Szentté avatásának évfordulójára.  A Belvárosi Római Katolikus Templomban szervezett szentmise, Ökumenikus kenyéráldás, majd a  koszorúzás következett  Széchenyi István-emléktáblánál  az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán.  A BTE részéről a koszorút Szotyory Mária és Brummer Klára helyezte el. 
A BTE-n  kívül még három egyesület méltatta koszorúzással az ünnepélyt : az RMDSZ, az Áprily és a Lovagrend. 
A Brassói Lapok szerkesztősége részéről senkit-se láttunk, nem méltatták az ünnepélyt, viszont azt igen, hogy a brassói Turista Egyesületet, “Brassói Turista Társaságra kereszteljék.”
 
 

 
 
 
Augusztus 25-én, szombaton, vagy 26-án vasárnap a Bodvaj gyönyörű völgyeit, borvizes forrásait – patakjait és az ágyú útját járjuk be, ha az időjárás megfelelő lesz.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
 
 
A múltheti túrákkal kapcsolatban.
A Hatod, Setét-patak és Uzonkafürdő. 
A Hatodon az ízléses formában épített turista fogadót kerestük meg.
A Setét-patak, tényleg sötét szurdok völgyében az “Arany”-barlangot kerestük. Csak annyit lehet róla tudni, hogy létezik valahol a sötét völgyben. 1,5 km. van a főúttól a nagy kiterjedésű erdős hegyoldalon a patak bal oldalán. Végre megtaláltuk azt a meredek – nehéz völgyet, amely a barlanghoz vezet. A barlanghoz a nagy melegben nem másztunk ki. A társaság inkább   Uzonkafürdőre akart menni  és a Pisztrángos-patak  völgyében, a forrás alatt lévő Mésztufa-kúpot akarta látni. Oda mentünk.
A tavaly már jártunk ott, de egy egészen más úton, most a Pisztrángos patak völgyén, kb.       2 km-re a kék kereszt jelzésen mentünk, elhaladtunk a Pisztrángos kis tó mellett is, ahonnét rövidesen a patak szurdok-völgyében értünk. Egy érdekes gyönyörű látvány. A közelében levő borvíz forrás vize a kúp tetejére folyik és elárassza a kúpot, miközben a mész és a vas lerakodik a kúpra, érdekes csipkézetet hozva létre. Nem tudjuk, hogy valahol még létezik egy ehhez hasonló természeti csoda.
Reggel nagy ködben indultunk el. Délután a Hatodon egy hatalmas jégeső zúdult ránk ijesztően nagy kopogással, az utat elárasztotta a hegyről lefolyt víz, egy fa is kidőlt az útra. Érdekes módon, Brassóban egy csepp eső-sem eset.
A tavaly nem sikerültek olyan jól a képek, most jobb képeket készítettünk a kúpról, főleg a csipkézetet fotóztuk.
Fotó galéria:

2018 augusztus 18 – 19

Elöljáróban, I. Szent István magyar királyról emlékezünk meg. 
Született 975, Esztergom.  
Elhunyt 1038 augusztus 15-én. 980 éve. 
 
Az archív fotón egy 1938-ban készült fotót láthatunk a nagykőhavasi hajdani BTE  sízőkről. 
A fotót Siskovits István bocsátotta rendelkezésünkre. 
Siskovits István az elsők között iratkozott be az újraalakult BTE-ben 2006-ban. Tudomásunkra hozta, hogy tagja volt a hajdani Brassói Turista Egyesületnek. Valószínű, hogy már nem volt törvényes tag, mivel az egyesületet 1940-ben betiltották. Ennek ellenére a tagok tovább tevékenykedtek, a turistaszálló is megmaradt. A most már nem törvényes tagok a  sí túrákra rendszeresen minden évben eljártak a Nagykőhavasra sízni. 
Siskovits István nem tudta bizonyítani BTE tagságát, viszont a Cserkész Egyesület tagságát tudta bizonyítani.
Jó baráti viszony alakult ki a Siskovits és a Szotyory család között. A BTE elnöke Szotyory Gy. jó indulatú, segítő embert ismert meg benne, ezért méltatta és TISZTELETBELI tagnak nevezte ki. Viszont 2012-ben egy Giró szintén István,  összeesküvést szervezett a BTE elnöke ellen. Az ételkihordó Giró többször felkereste Siskovits I. és rávette, hogy írja alá az összeesküvést, aláírta. Miután kiderült Giró hamissága, Siskovits  a BTE elnök bocsánatát kérte, az elnök megbocsátott neki, viszont a baráti viszony nem állt vissza. 
Siskovirs István 96 éves korában elhunyt, nyugalma legyen csendes, emléke áldott. 
Az alábbi foton a BTE titkárnőét láthassuk a szeretett Siskovits Istvánnal.        
img20180814_08214487  
    
 
A hétvégén, szombaton vagy vasárnap, az időjárás függvényében a Setét-patak völgyében kirándulunk. A túra változtatás jogát fenntartjuk.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon. 
A múltheti túrával kapcsolatban. 
Említettük, hogy a nagy meleg miatt, olyan túrát szervezünk, ami nem okoz nagy fáradságot.
Száldobostól nem messze a Valál-völgyében kirándultunk. Száldobosról Orbán Balázs is megemlékezett : “Száldobos és Füle közt Volálpataka szakad be balpartilag a Kormosba. E völgyben feküdt régen Volál nevü falu, melyet a tatárok feldulván, lakói Száldoboson és Fülén telepedtek le.”
A Száldobostól a nem messze levő Valál-völgyét elég könnyen megtaláltuk. Fenn a völgyben a  bővizű  Buzgó-borvízforrás mellett csinos, borvíz fürdővel is rendelkező erdészháznál telepedtünk le, ahol szobát is lehet bérelni az erdészeti hivatalnál. A Kápolna és a Valál-patak völgyét jártuk be. Ezekben a szurdok-patak völgyekben sorozatos borvíz források törnek a felszínre. Ezekben a patakokban érdekes módra borvíz folyik. A forrásokat könnyen felehet ismerni, mivel a feltörő borvíz rozsda-vörösre festi a feltörés helyét, tovább folyva a víz kitisztul, majd úja egy feltörés következik. Csodálatos látvány, ilyet még nem láttunk. Ezeknek a forrásoknak nevük is van : Sziki – Szálka – Ikró – Baktorai – Tóth-Mozi Források. Továbbá is találtunk borvízforrás sorozatot. A vidék gyönyörű, minden irányban hegy magaslatok, melyeket szekér utak szakítanak meg. Mennek-jönnek a szekerezők, ez itt a taxi. A falu fiataljai fürödni járnak  a borvizes fürdőben az erdészház udvarába.
Valál-völgyében, vaskőbánya is található, de ezt már nem volt időnk megkeresni. Ősszel megint eljövünk erre a gyönyörű vidékre és akkor a vas-bányát is megkeressük.
Fotó galéria:

2018 augusztus 11

Az archív fotón a ma is látható Fekete-vár maradványit láthassuk a Kotlán. 
Az alábbi fényképen a feketehalmi múzeumban a Fekete-vár kiállított makettjét  láthassuk.

 
A hétvégi túra irányát pénteken határozzuk el az időjárás függvényében. 
Ha tovább kitart a nagy meleg, akkor nem szervezünk hegymászást, honismereti túrát fogunk szervezni, esetleg vízpartjára megyünk.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.
A múltszombati túrával kapcsolatban.
A Tepej-völgyében kirándultunk. Alsórákoson felkerestük Lakatos Sándor erdész barátunkat. Elmondta a Várpatak völgyében hajdanában kis fakitermelő vasút közlekedett. Az Olt felett egy  fahíd ívelt át, ezen keresztül közelítette meg a vasúti állomást. Egy áradás következtében a hidat az Olt elvitte, a vasutat megszüntették és erdőkitermelő utat építettek helyette. A Várpatak völgyében, egy kirándulásunk alkalmával megtaláltuk a vasúti hid kőrakatát, azt hittük, hogy biztosan egy várnak a maradványa, arról sejtelmünk-se volt, hogy itt vasút is létezett. A Fenes-patakot és a Vár-patakot eleinte összetévesztettük.
A Tepej-völgye.  Az Olt partján sártengerben közelítettük meg a Tepej-völgyének bejáratát. A Tepej-patak mentén jól haladtunk az erdőkitermelő úton, a Tolvajos barlang irányában. A Boroszlános szikla felé, egy jó félórán keresztül,   nagy sárban tapodva haladtunk tovább. Hamarosan rátaláltunk a Kis csergőkút vízesésére. Gyönyörű látvány. Érdekes természeti jelenség van itt . Ezt az utat Orbán Balázs is bejárta és megcsodálta, a nyomdokain jártunk. Orbán Balázst idézzük : “Két egész óráig utaztunk ezen rengetegek megdöbbentően, követve mindig a Tepej patakot, mely a Boroslános gyönyörű idomú hármas sziklaszálnál nevét vesztve, két ágra oszlik, a nagy és a kis Csörgőkut patakára. Az első továbbra is megtartja déli ( Délről jövő) irányát, az utóbbi ellenben nyugati irányból foly le a Homályárka nevű szakadáson, melyen felmenve csakhamar a roppant sziklahalom közül nagy vízbőséggel felbuzgó kis Csörgőkut-hoz ér a fáradt utas. A forrás mellett közvetlenül függélyes sziklaoldal emelkedik… Ez oldalban tátong a csak néhány év óta ismeretes Tolvajos barlangnak sziklaszáda.  (bejárata)
Ezen barlang, mely terjedelem és szépségere nézve azonnal az Almási csudálókő után következik.” 
Többször jártunk a barlangnál. A 400 m. hosszú barlang tulajdonképpen egy víztároló, amelyből kasztforrások törnek a felszínre. A KisCsörgőkút kasztforrása, amely kis vízmennyiségben tör fel,  körülötte több kisebb források vannak, amelyek összefolyva képezik a Kis Csörgőkút patakot, és egyenesen  Észak felé folyik. A Nagy Csörgőkút forrása, jóval messzibbre van és nagy vízbőséggel tör elő, a patak  Kelet felé folyik, majd a Fekete hegynél Észak felé fordul, a Boroszlános szikláknál  a Kis Csörgőkut  vízesésétől  alig egy pár lépésre zúdul alá a Homályárka szakadékban, ahol összefolyik a két patak, a két patak egyesülve,  Tepej-patak néven folyik tovább az Olt felé. 
Az érdekesség az, a Nagy Csörgő-patak alig csepeg, a Kis Csörgő-patak nagy vízbőséggel zúdul alá a találkozó helynél.
Megjegyezzük : a Várpatak is a Tolvajos-barlangból ered. 
A fényképeken láthassuk a barlangot, a két kaszt-forrást  Boroszlános sziklákat, ami most inkább egy sziklavárhoz hasonlít, a közelében levő vízesést és a csepegő patakot.    

2018 augusztus 4

Elöljáróban megemlítjük az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozását.
2018 július 27-én, péntek este gyönyörködtünk egy ritka természeti jelenségben, az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozásán, ami 1,5 órát tartott. Érdekes jelenség az, hogy a Hold ilyenkor vöröses-barna árnyalatot ölt. Ilyen  jelenséget, csak egyszer lehet látni 100 évben.  Januárban lesz újabb holdfogyatkozás, de az nem lesz ilyen látványos. 
A jelenséget amatőr módra lefényképeztük, ez a felvétel látható a  közölt fotón. 
 
 
 
A természetjárókat nemcsak az elszaporodott medvék veszélyeztetik, az idei nyárban a szélsőséges nagy esőzések is veszélyesek lehetnek. A Sugó-pataktól haza jövet egy hatalmas felhőszakadás zúdult a nyakunkba. Szombaton a Csörgő-vízeséshez akartunk kirándulni, ami nem messze van Ürmöstöl. Szerencsénkre az esőzések mitt lemondtuk a túrát.  A térségben hatalmas felhőszakadás zúdult le. Ürmösön soha nem látott hatalmas árvíz a központban parkírozó autókat elszállította.
A szombati túrát szintén a vízeséshez akarjuk szervezni. A vízesés, a Boroszlátos szikla közelében zúdul le a Tepő völgyében.    Az előre jelzés nem biztató. Az időjárás függvényében pénteken határozzuk el, hogy hova megyünk, valószínű, hogy egy kisebb túrát fogunk szervezni Brassó közelében.
További részletek és bejelentkezés az ismert telefonszámon.